User Tools

Site Tools


en:sim:manual:rychly_navod:konfigurace:konfigurace_stridacu

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

en:sim:manual:rychly_navod:konfigurace:konfigurace_stridacu [2018/08/27 14:22]
ondra
en:sim:manual:rychly_navod:konfigurace:konfigurace_stridacu [2018/09/14 12:26] (current)
jitka
Line 1: Line 1:
 ===== Step 2 - Interface Settings ===== ===== Step 2 - Interface Settings =====
 +
 +
 ---- ----
-Vyberte rozhraní pro komunikaci s měničem a následně typ protokolu a přenosovou rychlost. \\ + 
-Poté přejděte v Průvodci nastavením na další krok kliknutím vpravo na šipku Další. \\ + 
-<WRAP info> +Select interface for communication with the inverter and then protocole type and transmission speed.\\  
-Detailnější informace o nastavení najdete v kapitole ​[[..:..:​menu_nastaveni:​stridace_a_mereni|Find Devices]]. ​ +After that click on Next button on the right to get to the next step.\\  
-</​WRAP>​ +<WRAP info> ​For more detailed info on setting go to chapter ​[[:en:​sim:​manual:​menu_nastaveni:​stridace_a_mereni|Find Devices]]. </​WRAP>​ {{  :​en:​sim:​manual:​rychly_navod:​konfigurace:​krok2.png?​direct&  ​}}\\  
-{{ .:​krok2.png?​direct ​|}} +\\  
-\\ \\ +<WRAP right> [[:en:​sim:​manual:​rychly_navod:​konfigurace:​detekce_senzoru|Next >>]] </​WRAP>​ <WRAP left> [[:​en:​sim:​manual:​rychly_navod:​konfigurace:​nastaveni_pulzu|<<​ Back]] </​WRAP>​
-<WRAP right> +
-[[.:detekce senzoru|Next >>]] +
-</​WRAP>​ +
-<WRAP left> +
-[[.:​nastaveni_pulzu|<<​ Back]] +
-</​WRAP>​+
  
en/sim/manual/rychly_navod/konfigurace/konfigurace_stridacu.txt · Last modified: 2018/09/14 12:26 by jitka