User Tools

Site Tools


en:sim:manual:rychly_navod:konfigurace:nazev_jednotky

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

en:sim:manual:rychly_navod:konfigurace:nazev_jednotky [2018/08/27 14:07]
ondra
en:sim:manual:rychly_navod:konfigurace:nazev_jednotky [2018/09/14 11:46] (current)
jitka
Line 1: Line 1:
 ===== Step 1 - General Settings ===== ===== Step 1 - General Settings =====
 +
 +
 ---- ----
-Po otevření webového prohlížeče se objeví Setup Wizard. \\ \\ 
-V osmi krocích Vám pomůže se základním nastavením Solar Monitoru. \\ \\ 
-V prvním kroku zvolte jazyk, vyplňte název FVE a instalovaný výkon FVE. Poté přejděte na další krok kliknutím vpravo na šipku Další. \\ 
-{{ .:​krok1.png?​direct |}} \\ \\ 
  
  
-<WRAP right> +When you open your browser a Setup Wizard appears.\\  
-[[.:​konfigurace_stridacu|Next >>]] +\\  
-</​WRAP>​ +It will help you with general settings of Solar Monitor in eight steps.\\  
-<WRAP left> +\\  
-[[.:​vyhledani_v_siti|<<​ Back]] +First step: select language, enter PV plant'​s name and installed output. Click on Next on the right to get to the second step.\\  
-</​WRAP>​+{{  :​en:​sim:​manual:​rychly_navod:​konfigurace:​krok1.png?​direct& ​ }}\\  
 +<WRAP right> [[:​en:​sim:​manual:​rychly_navod:​konfigurace:​konfigurace_stridacu|Next >>]] </​WRAP>​ <WRAP left> [[:​en:​sim:​manual:​rychly_navod:​konfigurace:​vyhledani_v_siti|<<​ Back]] </​WRAP>​
  
en/sim/manual/rychly_navod/konfigurace/nazev_jednotky.txt · Last modified: 2018/09/14 11:46 by jitka