Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:manual:jak_na_instalaci:aurora

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

sim:manual:jak_na_instalaci:aurora [2015/07/20 14:36]
ondra
sim:manual:jak_na_instalaci:aurora [2019/09/30 11:54] (aktuální)
ppodhajska
Řádek 1: Řádek 1:
 ===== Schéma zapojení ===== ===== Schéma zapojení =====
 +
 +
 ---- ----
-RS 485 střídače Aurora \\ + 
-{{.:​aurora_comm_card.png?​&300  }} + 
-\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\+RS 485 střídače Aurora\\  
 +{{:​sim:​manual:​jak_na_instalaci:​aurora_comm_card.png?​300 ​ }}\\  
 +\\  
 +\\  
 +\\  
 +\\  
 +\\  
 +\\  
 +\\  
 +\\  
 +\\  
 +\\  
 +\\  
 +\\  
 +\\  
 +\\ 
 Připojení k SM2-MU Připojení k SM2-MU
-^  Aurora ​ ^  SM2-MU  ​^+ 
 + 
 +^  Aurora ​ ^  SM2-MU  ​|
 |  +T/R  |  A  | |  +T/R  |  A  |
 |  -T/R  |  B  | |  -T/R  |  B  |
-|  RTN  |  ​4GND  | +|  RTN  |  ​SGND  | 
-\\ \\+ 
 + 
 +\\  
 +\\ 
 V případě zapojení více střídačů se další střídač připojí k předchozímu dle tohoto zapojení: V případě zapojení více střídačů se další střídač připojí k předchozímu dle tohoto zapojení:
-^  Střídač 1  ^  Střídač 2  ​^+ 
 + 
 +^  Střídač 1  ^  Střídač 2  ​|
 |  +T/R  |  +T/R  | |  +T/R  |  +T/R  |
-|  -T/R  |  -T/R  | +|  -T/R  |  -T/R  |
 |  RTN  |  RTN  | |  RTN  |  RTN  |
-\\ \\ + 
-{{ .:​aurora.png?​nolink&​350 ​|}}+ 
 +\\  
 +\\  
 +{{  :​sim:​manual:​jak_na_instalaci:​aurora.png?​nolink&​350 ​ }} 
  
 Na posledním střídači se zapne terminace posunutím přepínače S1 do polohy ON (na ostatních střídačích do polohy OFF). Na posledním střídači se zapne terminace posunutím přepínače S1 do polohy ON (na ostatních střídačích do polohy OFF).
 +
 +
 ===== Poznámky ke konfiguraci ===== ===== Poznámky ke konfiguraci =====
-{{.:​aurora_rady.png?​nolink&​450  ​|}} + 
-\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ + 
-<WRAP left> +{{:​sim:​manual:​jak_na_instalaci:​aurora_rady.png?​nolink&​450 ​ }}\\  
-[[..:​jak_na_instalaci:​stridace|<<​ Zpět]] +\\  
-</​WRAP>​+\\  
 +\\  
 +\\  
 +\\  
 +\\  
 +\\  
 +\\  
 +\\  
 +<WRAP left> [[:sim:manual:​jak_na_instalaci:​stridace|<<​ Zpět]] </​WRAP>​ 
 + 
 + 
 +\\ 
sim/manual/jak_na_instalaci/aurora.txt · Poslední úprava: 2019/09/30 11:54 autor: ppodhajska