Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:manual:popis:bezpecnostni_upozorneni

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

sim:manual:popis:bezpecnostni_upozorneni [2014/08/29 12:39]
ondra
sim:manual:popis:bezpecnostni_upozorneni [2018/08/22 10:27] (aktuální)
ondra
Řádek 2: Řádek 2:
 ---- ----
 {{.:​bezp_upozorneni.png?​nolink |}} {{.:​bezp_upozorneni.png?​nolink |}}
-Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny obsažené v tomto návodu. Zařízení odpovídá požadavkům norem platných v ČR, je provozně odzkoušeno a je dodáváno v provozuschopném stavu. Pro udržení zařízení v tomto stavu je nutno řídit se dále uvedenými požadavky na bezpečnost provozu a údržbu zařízení.+Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny obsažené v tomto návodu. Zařízení odpovídá požadavkům norem platných v ČR, je provozně odzkoušeno a je dodáváno v provozuschopném stavu. Pro udržení zařízení v tomto stavu je nutno řídit se dále uvedenými požadavky na bezpečnost provozu a údržbu zařízení. ​\\
 \\ \\
 Zařízení nesmí být nadále používáno zejména pokud: Zařízení nesmí být nadále používáno zejména pokud:
Řádek 14: Řádek 14:
  
 Výrobce za zařízení odpovídá pouze v případě, že je napájeno dodaným nebo odsouhlaseným ​ Výrobce za zařízení odpovídá pouze v případě, že je napájeno dodaným nebo odsouhlaseným ​
-napájecím zdrojem.+napájecím zdrojem. \\ \\ 
 +Připojení signálových vedení ke střídači musí splňovat podmínky dle norem ČSN EN 61643-21+A1,​A2 a ČSN EN 62305-1 ed. 2. V opačném případě výrobce neručí za poškození zařízení.
  
 //​Upozornění://​ \\ //​Upozornění://​ \\
 //Pro instalaci systému Solar Monitor jsou potřeba speciální nástroje, například krimpovací kleště pro osazování konektoru RJ45.// //Pro instalaci systému Solar Monitor jsou potřeba speciální nástroje, například krimpovací kleště pro osazování konektoru RJ45.//
sim/manual/popis/bezpecnostni_upozorneni.txt · Poslední úprava: 2018/08/22 10:27 autor: ondra