Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:manual:rychly_navod:konfigurace:nastaveni_pulzu

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

sim:manual:rychly_navod:konfigurace:nastaveni_pulzu [2018/08/27 12:23]
ondra
sim:manual:rychly_navod:konfigurace:nastaveni_pulzu [2019/03/11 14:46] (aktuální)
ondra
Řádek 8: Řádek 8:
 {{ .:​krok4b.png?​direct |}} {{ .:​krok4b.png?​direct |}}
 \\ \\ \\ \\
 +<WRAP info>
 +Detailnější informace o nastavení najdete v kapitole [[..:​..:​menu_nastaveni:​vstupy_a_vystupy|Vstupy a čítače]]. ​
 +</​WRAP>​
 Kliknutím vpravo na šipku Další přejděte na další krok. Kliknutím vpravo na šipku Další přejděte na další krok.
 <WRAP right> <WRAP right>
sim/manual/rychly_navod/konfigurace/nastaveni_pulzu.txt · Poslední úprava: 2019/03/11 14:46 autor: ondra