Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:portal:graph:components

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

sim:portal:graph:components [2014/12/10 09:08] (aktuální)
ondra vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +=== Časový interval grafu ===
 +Graf může být vykreslený pro den, měsíc a rok. Denní graf obsahuje 24 vzorků pro každou veličinu. Měsíční a roční interval zobrazují vždy jeden vzorek pro každou veličinu a zobrazený den. Časový interval slouží k určení dne (dní), pro které má být vykreslený graf.
  
 +{{sim:​portal:​graph:​previous.png?​nolink}} tlačítko **Předchozí** posouvá zobrazený časový interval o jedna zpět. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku zpět se zobrazí předchozí den atd.\\
 +{{sim:​portal:​graph:​up.png?​nolink}} tlačítko **Rozsah** zvětšuje zobrazený interval. Pokud máme denní interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se měsíční interval. Pokud máme měsíční interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se roční interval.\\
 +{{sim:​portal:​graph:​next.png?​nolink}} tlačítko **Další** posouvá zobrazený časový interval o jedna dopředu. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku vpřed se zobrazí následující den atd.\\
 +  * **Od** datum prvního dne intervalu\\
 +  * **Do** datum posledního dne intervalu. Pokud je interval pouze jeden den, je datum v polích Od a Do stejné.
 +  * **Dnes** po kliknutí se automaticky vyplní pole Od a Do s aktuálním datem.
 +  * **Měsíc** (např. leden, únor...) po kliknutí se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním měsíci a pole Do posledního dne v aktuálním měsíci.
 +  * **Rok** (např. 2010, 2011...) po kliknutí na tlačítko se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním roce a pole Do posledního dne v aktuálním roce.
 +{{ sim:​portal:​graph:​interval.png?​direct&​400 |Časový interval grafu}}
sim/portal/graph/components.txt · Poslední úprava: 2014/12/10 09:08 autor: ondra