Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:portal:graph:energy_and_irradiance

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

sim:portal:graph:energy_and_irradiance [2013/12/18 13:47]
ondra
sim:portal:graph:energy_and_irradiance [2014/12/10 09:17] (aktuální)
ondra include
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Celková výroba a osvit ====== ====== Celková výroba a osvit ======
 Slouží k zobrazení a porovnání vyrobené energie a průměrného osvitu. Slouží k zobrazení a porovnání vyrobené energie a průměrného osvitu.
-=== Časový interval grafu === +{{section>sim:​portal:​graph:​components#Časový interval grafu&​nofooter}} 
-Graf může být vykreslený pro den, měsíc a rok. Denní graf obsahuje 24 vzorků pro každou veličinu. Měsíční a roční interval zobrazují vždy jeden vzorek pro každou veličinu a zobrazený den. Časový interval slouží k určení dne (dní), pro které má být vykreslený graf. +===== Výroba energie ​=====
- +
-{{sim:​portal:​graph:​previous.png?​nolink&​|Předchozí}} tlačítko **Předchozí** posouvá zobrazený časový interval o jedna zpět. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku zpět se zobrazí předchozí den atd.\\ +
-{{sim:​portal:​graph:​up.png?​nolink&​|Nahoru}} tlačítko **Rozsah** zvětšuje zobrazený interval. Pokud máme denní interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se měsíční interval. Pokud máme měsíční interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se roční interval.\\ +
-{{sim:​portal:​graph:​next.png?​nolink&​|Další}} tlačítko **Další** posouvá zobrazený časový interval o jedna dopředu. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku vpřed se zobrazí následující den atd.\\ +
-  * **Od** datum prvního dne intervalu\\ +
-  * **Do** datum posledního dne intervalu. Pokud je interval pouze jeden den, je datum v polích Od a Do stejné. +
-  * **Dnes** po kliknutí se automaticky vyplní pole Od a Do s aktuálním datem. +
-  * **Měsíc** (např. leden, únor...) po kliknutí se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním měsíci a pole Do posledního dne v aktuálním měsíci. +
-  * **Rok** (např. 2010, 2011...) po kliknutí na tlačítko se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním roce a pole Do posledního dne v aktuálním roce. +
-{{ sim:​portal:​graph:​interval.png?​direct&​400 |Časový interval grafu}} +
-=== Výroba energie ===+
 Zelenými sloupci je zobrazená vyrobená energie. Jednotky (kWh) jsou zobrazené na levé straně grafu. Žlutými sloupci je vykreslený Průměrný osvit. Jednotky (Wh/​m<​sup>​2</​sup>​) jsou zobrazené na pravé straně grafu. \\ \\ Zelenými sloupci je zobrazená vyrobená energie. Jednotky (kWh) jsou zobrazené na levé straně grafu. Žlutými sloupci je vykreslený Průměrný osvit. Jednotky (Wh/​m<​sup>​2</​sup>​) jsou zobrazené na pravé straně grafu. \\ \\
 {{.:​typ_vyroby.png?​nolink|}} Vyberte buď všechny nebo jeden typ výroby, který chcete zobrazit v grafu \\ {{.:​typ_vyroby.png?​nolink|}} Vyberte buď všechny nebo jeden typ výroby, který chcete zobrazit v grafu \\
 {{.:​osvit.png?​nolink|}} Pokud máte více senzorů osvitu, vyberte, který z nich chcete zobrazit v grafu. \\ \\ {{.:​osvit.png?​nolink|}} Pokud máte více senzorů osvitu, vyberte, který z nich chcete zobrazit v grafu. \\ \\
 {{ .:​celkova_vyroba_a_osvit.png?​nolink |Celková výroba a osvit}} {{ .:​celkova_vyroba_a_osvit.png?​nolink |Celková výroba a osvit}}
sim/portal/graph/energy_and_irradiance.txt · Poslední úprava: 2014/12/10 09:17 autor: ondra