Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:portal:graph:gas_consumption

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

sim:portal:graph:gas_consumption [2013/12/18 14:50]
ondra
sim:portal:graph:gas_consumption [2014/12/10 09:19] (aktuální)
ondra s include
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Celková spotřeba plynu ====== ====== Celková spotřeba plynu ======
 Slouží k zobrazení informace o spotřebě plynu ve vybraném časovém období. Slouží k zobrazení informace o spotřebě plynu ve vybraném časovém období.
-=== Časový interval grafu === +{{section>sim:​portal:​graph:​components#Časový interval grafu&​nofooter}} 
-Graf může být vykreslený pro den, měsíc a rok. Denní graf obsahuje 24 vzorků pro každou veličinu. Měsíční a roční interval zobrazují vždy jeden vzorek pro každou veličinu a zobrazený den. Časový interval slouží k určení dne (dní), pro které má být vykreslený graf. +===== Spotřeba plynu =====
- +
-{{sim:​portal:​graph:​previous.png?​nolink&​|Předchozí}} tlačítko **Předchozí** posouvá zobrazený časový interval o jedna zpět. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku zpět se zobrazí předchozí den atd.\\ +
-{{sim:​portal:​graph:​up.png?​nolink&​|Nahoru}} tlačítko **Rozsah** zvětšuje zobrazený interval. Pokud máme denní interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se měsíční interval. Pokud máme měsíční interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se roční interval.\\ +
-{{sim:​portal:​graph:​next.png?​nolink&​|Další}} tlačítko **Další** posouvá zobrazený časový interval o jedna dopředu. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku vpřed se zobrazí následující den atd.\\ +
-  * **Od** datum prvního dne intervalu\\ +
-  * **Do** datum posledního dne intervalu. Pokud je interval pouze jeden den, je datum v polích Od a Do stejné. +
-  * **Dnes** po kliknutí se automaticky vyplní pole Od a Do s aktuálním datem. +
-  * **Měsíc** (např. leden, únor...) po kliknutí se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním měsíci a pole Do posledního dne v aktuálním měsíci. +
-  * **Rok** (např. 2010, 2011...) po kliknutí na tlačítko se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním roce a pole Do posledního dne v aktuálním roce. +
-{{ sim:​portal:​graph:​interval.png?​direct&​400 |Časový interval grafu}} +
-=== Spotřeba plynu ===+
 Spotřeba plynu je zobrazena světle modrou barvou. Jednotky (m<​sup>​3</​sup>​) jsou zobrazené na levé straně grafu. \\ \\ Spotřeba plynu je zobrazena světle modrou barvou. Jednotky (m<​sup>​3</​sup>​) jsou zobrazené na levé straně grafu. \\ \\
 {{.:​typ_spotreby_plynomer.png?​nolink|}} \\ {{.:​typ_spotreby_plynomer.png?​nolink|}} \\
 Zdroj informací o spotřebě plynu. Pokud je více plynoměrů,​ je možné zvolit buď zobrazení informací o spotřebě plynu z vybraného plynoměru nebo ze všech plynoměrů najednou. \\ \\ Zdroj informací o spotřebě plynu. Pokud je více plynoměrů,​ je možné zvolit buď zobrazení informací o spotřebě plynu z vybraného plynoměru nebo ze všech plynoměrů najednou. \\ \\
 {{ .:​celkova_spotreba_plynu.png?​nolink |}} {{ .:​celkova_spotreba_plynu.png?​nolink |}}
sim/portal/graph/gas_consumption.txt · Poslední úprava: 2014/12/10 09:19 autor: ondra