Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:manual:menu_nastaveni:emaily_a_sms

Email


V tomto podmenu se nastavuje komunikace s uživatelem prostřednictvím emailu.

Nastavení emailu:

SMTP server
Zde zadejte server pro odchozí poštu. Pokud máte účet na některé freemailové službě (například seznam.cz), lze použít tento server. Tyto údaje lze také získat od Vašeho poskytovatele internetu nebo správce sítě.
Pro příklad seznam.cz je smtp server smtp.seznam.cz

SMTP port
Zde zadejte port pro odchozí poštu. Výchozí nastavení „25“ zpravidla vyhovuje. Pro další informace kontaktujte provozovatele Vašeho SMTP serveru.

SMTP ověřování
Zpravidla vyžadují SMTP servery autentizaci jménem a heslem. Pro povolení této autentizace zaškrtněte políčko.

Jméno, Heslo
Zadejte emailovou adresu a heslo do tohoto mailu.

Odesilatel emailu
Zadejte emailovou adresu odesilatele (jednotky Solar Monitor). Tato adresa se příjemci zobrazí jako odesilatel. Musí být shodná s emailovou adresou zadanou v políčku Jméno.

Předmět emailu
Vložte text, který bude obsahovat každý e-mail v poli předmět.

Příjemci emailů

1. Adresát(To):, 2. Adresát(Cc):
Zadejte adresy příjemců emailů. Funkčnost lze ověřit tlačítkem. Pokud email nepřijde, zkontrolujte nastavení SMTP (sekce „Nastavení emailu“).

sim/manual/menu_nastaveni/emaily_a_sms.txt · Poslední úprava: 2018/06/01 14:59 autor: ondra

Nástroje pro stránku