Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:manual:menu_nastaveni:menu_nastaveni

Po úspěšném připojení k jednotce je třeba provést celkové nastavení podle Vašich potřeb. K tomuto účelu slouží menu „Nastavení systému“ včetně všech podmenu.

Informace o jednotce

MAC adresa
MAC adresa je jednoznačný identifikátor každého síťového zařízení. Nelze ji měnit. Všechny jednotky SM2-MU začínají 70:B5:99.
Posledních 6 znaků z MAC adresy slouží k přihlášení na Portál.

Verze zařízení
Zde je uvedena verze jednotky (Solar Monitor Basic / Start / 60 / 300 / 1000/ RM/ RM-GSM).

Verze firmware
Zde je zobrazena verze aktuálního programového vybavení jednotky.

Verze webu
Zde je zobrazena verze aktuálního webového rozhraní jednotky.

Doba běhu zařízení
Zobrazuje dobu od posledního zapnutí jednotky.

Název jednotky

Název
Zde zadejte název vaší elektrárny - zobrazuje se v záhlaví webu, v e-mailech i SMS zprávách. (Pozor: SMS zprávy nepodporují diakritiku!)

Nastavení přístupu

Pouze čtení
Nastavte uživatelské jméno a heslo pro přístup pro čtení. Uživateli, který nezná toto heslo, se nezobrazí žádná stránka z jednotky Solar Monitor. Úspěšně přihlášený uživatel s právem „pouze pro čtení“ nemůže měnit nastavení jednotky, ale může zobrazovat všechny informační stránky.

Plný přístup
Nastavte uživatelské jméno a heslo pro plný přístup. Uživatel který se přihlásí s těmito údaji má neomezené možnosti při práci s jednotkou Solar Monitor.

sim/manual/menu_nastaveni/menu_nastaveni.txt · Poslední úprava: 2017/08/17 12:59 autor: ondra

Nástroje pro stránku