Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:manual:prehledy:rekordy

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

sim:manual:prehledy:rekordy [2018/06/18 11:49]
ondra vytvořeno
sim:manual:prehledy:rekordy [2018/06/18 12:56] (aktuální)
ondra
Řádek 1: Řádek 1:
 ===== Rekordy ===== ===== Rekordy =====
 ---- ----
 +Na této stránce se zobrazují dosažené rekordní hodnoty připojených senzorů. \\ \\ 
 +U každého senzoru je uvedena jeho minimální a maximální hodnota a časový údaj o tom, kdy byla dosažena. \\ \\ 
 +{{ .:​rekordy.png?​direct |}}
sim/manual/prehledy/rekordy.1529315391.txt.gz · Poslední úprava: 2018/06/18 11:49 autor: ondra