Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:manual:prvni_spusteni:vyhledani_jednotky_v_siti_a_pripojeni

Vyhledání jednotky v síti a připojeníPo zapnutí napájení se rozsvítí zelená led dioda Status. Zároveň se rozsvítí zelená dioda u síťového konektoru a začne současně problikávat oranžová.

V továrním nastavení má jednotka povolen režim DHCP klient, kdy získá IP adresu automaticky od DHCP serveru v místní síti (pokud je dostupný).

V případě, že nemáte DHCP server ve Vaší síti, postupujte pro verzi firmware verze 2.2.0 Build 51 nebo vyšší takto:
1. Stiskněte na Solar Monitoru tlačítko Setup a držte ho.
2. Připojte napájení.
3. Po připojení napájení vyčkejte cca 5 sekund až začne dioda Status zeleně blikat, pusťte tlačítko Setup a poté ho 3x stiskněte.
4. Do 10 sekund je možno se připojit na pevné IP adrese 192.168.1.99.

V případě, že má Solar Monitor starší verzi firmware než 2.2.0 Build 51, postupujte takto:
Připojte jednotku k napájení a jakmile se rozsvítí zelená LED dioda Status, stiskněte 3x tlačítko Setup.
Po několika vteřinách je možno se připojit na pevné IP adrese 192.168.1.99.

Pro usnadnění vyhledávání SM2-MU na síti slouží aplikace ETool.

Tato aplikace nalezne Vaši jednotku nezávisle na nastavení IP adres. Aplikaci si můžete stáhnout zde a poté nainstalovat do Vašeho PC.

ETool

Program s názvem ETool umožňuje nalézt zařízení na síti, zařízení nakonfigurovat, nastavit defaultní hodnoty celého zařízení a restart zařízení.

Tato utilita se instaluje na PC s operačním systémem Windows. Pro její funkčnost je nutné povolit odesílání broadcast paketů přes Windows firewall.V seznamu se objeví všechna zařízení od společnosti Solar Monitor s. r. o. připojená k místní síti. Nově nalezená zařízení jsou v seznamu zvýrazněna modrou barvou.

Výběrem příslušného zařízení v seznamu je možno upravovat jeho nastavení, včetně resetování do továrního nastavení.

Tlačítko vedle pole “IP adresa“ otevře stránky vybrané jednotky. Viz kapitola Webové rozhraní.
Stránky jednotky lze taktéž otevřít vlevo dole proklikem přes Obrázek zařízení.

sim/manual/prvni_spusteni/vyhledani_jednotky_v_siti_a_pripojeni.txt · Poslední úprava: 2020/01/15 10:12 autor: ondra

Nástroje pro stránku