Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:portal:export

Export page to Open Document format

Rychlý průvodce

První krok


Co udělat než se na Portál Solar Monitor poprvé přihlásíte.

V případě, že nepoužíváte žádné zařízení Solar Monitor, pokračujte na Další >>

Zadejte název jednotky

V případě, že používáte zařízení SM1, SM2-MU, nebo SM2-RM a chcete posílat data na Portál, vyplňte ve Vaší jednotce pole Název jednotky.
Ve webovém rozhraní zařízení vstupte do menu Nastavení systému

V menu Nastavení systému vyplňte pole Název jednotkyPo každé změně v nastavení jednotky stikněte tlačítko .Povolte odesílání dat

Povolením odesílání se data, odeslaná ze zařízení, ukládají na Portálu.


Ve webovém rozhraní zařízení vstupte do menu Nastavení systému/Síť a čas.

Povolte odesílání na Portál …
… a stikněte tlačítko . Od této chvíle začne jednotka s nastavenou periodou odesílat data na Portál.Pokud chcete, otestujte funkčnost odeslání:


Stiskněte tlačítkoNa Portál odejde testovací zpráva a zobrazí se stav doručování. Pokud byla data úspěšně odeslána, vytvoří se na adrese http://portal.solarmonitor.cz nový účet, kde se data ukládají.Přihlášení na Portál Solar Monitor


Na stránce http://portal.solarmonitor.cz zadejte Vaše přihlašovací údaje a klikněte na tlačítko .Více informací, jak se přihlásit, naleznete zde.

Po přihlášení se zobrazí název účtu Vaší elektrárny. Pro vstup do elektrárny na název klikněte.

Nastavení


Nastavení účtu se provádí v menu Administrace.

Pro vstup do menu Administrace klikněte na tlačítko

Změna přihlašovacích údajů


Pokud nechcete měnit přihlašovací údaje k Vašemu účtu vraťte se Zpět na nápovědu

Pro změnu přihlašovacích údajů k účtu vyberte z nabídky podmenu Přihlásit


Vyplňte jméno a heslo.Portál

Seznam elektráren

Titulní stránka portálu Solar Monitor. Zobrazuje přehled všech spravovaných elektráren. Slouží jako rozcestník pro zobrazení detailních informací o konkrétní elektrárně.

 Titulní stránka Portálu Solar Monitor

Přehled ovládacích prvků

Přihlášení

Pokud jste správci elektrárny, v záhlaví titulní stránky se můžete přihlásit. Získáte tím přístup do zabezpečených částí portálu a budete moct měnit nastavení Vaší elektrárny. Přihlašovací formulář

Volba jazykové mutace

 Volba jazykové mutace Změnou obsahu comboboxu přeložíte portál do jiného jazyka. K dispozici jsou následující překlady:

 • CZ - Český jazyk
 • EN - Anglický jazyk
 • DE - Německý jazyk

Nápověda

Možnost zobrazit nápovědu k Portálu i ostatní uživatelské příručky Solar Monitor.

Přehled elektráren

Záhlaví tabulky elektráren obsahuje možnost změnit počet zobrazených elektráren. Na pravé straně je pole umožňující vyhledávání mezi elektrárnami podle jejich jména. Záhlaví tabulky elektráren

Vzdálený přístup do Solar monitoru

V prvním sloupci Přehledu je ikonka pro vzdálený přístup do jednotky Solar Monitor. Po kliknutí na tuto ikonu můžete prohlížet a editovat přímo jednotku Solar Monitor připojenou na elektrárně.
 Veřejný přístup Veřejný přístup: do jednotky Solar Monitor se může podívat kdokoli
 Neveřejný přístup Neveřejný přístup: URL elektrárny je vyplněné, ale elektrárna není přístupná. Odkaz je přístupný až po přihlášení správce elektrárny.
 Bez vzdáleného přístupu Bez vzdáleného přístupu: jednotka Solar Monitor není přístupná, protože není vyplněné pole URL elektrárny

Přímý přístup do jednotky Solar Monitor je závislý na administraci:

 • pole URL elektrárny v Administraci / Přehled / Nastavení jednotek Poznámka: Solar monitor musí mít veřejnou IP adresu a být přístupný z internetu. Dejte pozor na konfiguraci routerů zajišťujících připojení do internetu.
 • checkbox Veřejný přístup v Administrace / Přihlásit / Přihlašovací údaje Poznámka: Tato možnost zpřístupní veškerá data uložená na portále.
Název Elektrárny

Zobrazuje název elektrárny. Po kliknutí na tento text se dostanete na přehled elektrárny. Název svojí elektrárny můžete změnit v poli Jméno v Administraci / Přehled / Nastavení elektrárny

Čas poslední aktualizace

Zobrazuje čas kdy na portál naposledy přišla data. Pokud dlouhou dobu nebyla žádná data doručena a jednotka Solar Monitor je v pořádku, zkontrolujte přípojení Solar Monitoru k internetu.

Vyrobená energie

Celková energie, kterou elektrárna vyrobila. Na tomto místě se zobrazuje stejné číslo jako v jednotce Solar Monitor na titulní stránce.

Instalovaný výkon

Instalovaný výkon elektrárny. Údaj o instalovaném výkonu se bere z jednotky Solar Monitor. Na portále nelze změnit.

Aktuální výkon

Poslední přijatá hodnota Aktuálního výkonu. Čas, kdy byla tato hodnota aktuální je zobrazená v poli Aktualizace. V dalším sloupci je aktuální výkon vyjádřený v procentech vzhledem k instalovanému výkonu.

Kontrola stavu elektrárny

Rychlá kontrola stavu elektrárny.
Elektrárna vyrábí Elektrárna vyrábí: aktuální výkon je větší než 1% instalovaného výkonu
Elektrárna vyrábí Elektrárna nevyrábí nebo není veřejná: Aktuální výkon je menší než 1% instalovaného výkonu, ale Solar monitor komunikuje s portálem. Tato ikona se také zobrazuje pokud elektrárna nemá povolený Veřejný přístup
Chyba komunikace: Jednotka neposílá data dle nastavené periody (výpadek internetu, odesílání dat na portál je vypnuté, problém na serveru)
Služba vypnuta Služba vypnuta: služba webového portálu byla pro tuto elektrárnu vypnuta provozovatelem

Přehled

Stránka Přehled elektrárny zobrazuje souhrnné informace o monitorované elektrárně. Přehled

Aktuální stav

Fotka

Fotka elektrárny může být změněna v menu Administrace / Přehled / Nastavení elektrárny. Pokud nebyla fotka zadána, zobrazuje se obrázek Solar Monitoru.

Stav

Online Online: Solar Monitor komunikuje
Offline Offline: Solar Monitor nezasílá data. S největší pravděpodobností je problém v připojení k internetu.
Konec platnosti licence Konec platnosti licence: Upozornění pro uživatele, že pro zajištění plnohodnotného monitoringu je potřeba prodloužit a uhradit licenci.
Služba vypnuta Služba vypnuta: služba webového portálu byla pro tuto elektrárnu vypnuta provozovatelem

Aktualizace

Čas, kdy byly naposledy přijata data z jednotky Solar Monitor.

Instalovaný výkon [kW]

Hodnota instalovaného výkonu se bere přímo z jednotky Solar monitor. Na portále tuto hodnotu nelze změnit.

Aktuální výkon [kW]

Poslední přijatá hodnota aktuálního výkonu. Hodnota pochází z doby kdy byla naposledy přijata data (viz. hodnota Aktualizace).

Dnešní výroba energie

Celková dnešní vyrobená energie ze všech zařízení.

Dnešní osvit

Zjednodušeně lze tuto hodnotu popsat jako energii nasvícenou za jeden den. Je počítaná jako integrál slunečního svitu (v jednotkách W/m3) přes časový interval jednoho dne (v hodinách). Výsledná hodnota je reprezentovaná jednotkou Wh/m3 a vyjadřuje souhrn energie dodané sluncem za jeden den. Aktuální stav elektrárny

Výkazy pro OTE

OTE
Více informací o tom, jak využít Portál Solar Monitor k vykazování na CS-OTE naleznete zde.

Energie

Informace o výrobě/spotřebě z jednotlivých zařízení (elektroměr, střídače, spotřeba energie, spotřeba plynu, spotřeba vody). Každé zařízení je vidět zvlášť.

Dnes

Dnešní výroba/spotřeba

Celkem

Celková výroba/spotřeba energie

Sériové číslo

Sériové číslo je jedinečný identifikátor výrobce.

Aktualizace

Čas, kdy byla naposledy přijata data ze zařízení.

Stav

Online Online: zařízení pracuje správně
Offline Offline: v případě výpadku dat nebo špatné hodnoty

Senzory

Jméno senzoru

Jméno senzoru se bere z jednotky Solar monitor, kde taky může být změněno.

Hodnota

Poslední přijatá hodnota senzoru. Přesný čas kdy byla tato hodnota aktuální je uvedený v poli Aktualizace.

Denní průměr

Zobrazená data se průměrují (pomocí aritmetického průměru) z přijatých za časový interval 24 hodin.

Sériové číslo

Sériové číslo senzoru. Pomocí něj lze senzor jednoznačně identifikovat.

Aktualizace

Čas, kdy byla naposledy aktualizována hodnota senzoru.

Stav

Online Online: Senzor pracuje správně
Offline Offline: v případě výpadku dat nebo špatné hodnoty
Senzory

Střídače

Jméno střídače

Jméno, případně typ střídače. Je automaticky načteno při detekci střídačů.

Výkon

Poslední přijatá hodnota aktuálního výkonu střídače. Přesný čas kdy byla tato hodnota aktuální je uvedený v poli Aktualizace.

Sériové číslo

Sériové číslo je jedinečný identifikátor výrobce.

Aktualizace

Čas, kdy byla naposledy aktualizována hodnota aktuálního výkonu.

Stav

Online Online: Střídač komunikuje a vyrábí elektrickou energii
Offline Offline: Indikuje chybu střídače. Zobrazí se v případě výpadku komunikace nebo v případě kdy střídač sice komunikuje, ale intenzita slunečního osvitu je věší než 100W/m3 a střídač stále nevyrábí.
Střídače

Stringboxy

Jméno stringboxu

Jméno, případně typ stringboxu. Je automaticky načteno při detekci stringboxů.

Proud

Poslední přijatá hodnota aktuálního proudu stringboxu. Přesný čas kdy byla tato hodnota aktuální je uvedený v poli Aktualizace.

Inst. proud

Hodnota instalovaného proudu daného stringboxu.

Sériové číslo

Sériové číslo je jedinečný identifikátor výrobce.

Aktualizace

Čas, kdy byla naposledy aktualizována hodnota aktuálního výkonu.

Stav

Online Online: Stringbox komunikuje a vyrábí elektrickou energii
Offline Offline: Indikuje chybu stringboxu. Zobrazí se v případě výpadku komunikace nebo v případě kdy stringbox nevyrábí.
Stringboxy

Přihlášení

Pro přístup do zabezpečených částí portálu a možnost měnit nastavení Vaší elektrárny je třeba se nejdříve přihlásit.


K přihlášení je nutné zadat Jméno a Heslo. Jméno a Heslo se zadají na titulní stránce portálu Solar Monitor vpravo nahoře.

 Přihlašovací formulář
Defaultní přihlašovací údaje zavisí na zařízení, které používáte pro posílání dat na portál.

SM1
SM2-MU
SM2-RM
Pro SM1, SM2-MU a SM2-RM je Jméno posledních 6 znaků z MAC adresy zařízení (zadává se bez dvojteček, najdete ho na štítku zespodu jednotky). Heslo je heslo. Tyto přihlašovací údaje použijte při prvním přihlášení. Poté doporučujeme si přihlašovací údaje změnit.

Nemáte žádné zařízení
V tomto případě Vám můžeme na Portále pro vykazování do OTE zřídit tzv. Virtuální elektrárnu.
Přihlašovací údaje Vám sdělíme my, jakmile Vám Virtuální elektrárnu aktivujeme.
Tyto přihlašovací údaje do Virtuální elektrárny použijte při prvním přihlášení. Poté doporučujeme si přihlašovací údaje změnit.

Grafy

Celková výroba a osvit

Slouží k zobrazení a porovnání vyrobené energie a průměrného osvitu.

Časový interval grafu

Graf může být vykreslený pro den, měsíc a rok. Denní graf obsahuje 24 vzorků pro každou veličinu. Měsíční a roční interval zobrazují vždy jeden vzorek pro každou veličinu a zobrazený den. Časový interval slouží k určení dne (dní), pro které má být vykreslený graf.

tlačítko Předchozí posouvá zobrazený časový interval o jedna zpět. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku zpět se zobrazí předchozí den atd.
tlačítko Rozsah zvětšuje zobrazený interval. Pokud máme denní interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se měsíční interval. Pokud máme měsíční interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se roční interval.
tlačítko Další posouvá zobrazený časový interval o jedna dopředu. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku vpřed se zobrazí následující den atd.

 • Od datum prvního dne intervalu
 • Do datum posledního dne intervalu. Pokud je interval pouze jeden den, je datum v polích Od a Do stejné.
 • Dnes po kliknutí se automaticky vyplní pole Od a Do s aktuálním datem.
 • Měsíc (např. leden, únor…) po kliknutí se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním měsíci a pole Do posledního dne v aktuálním měsíci.
 • Rok (např. 2010, 2011…) po kliknutí na tlačítko se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním roce a pole Do posledního dne v aktuálním roce.

Časový interval grafu

Výroba energie

Zelenými sloupci je zobrazená vyrobená energie. Jednotky (kWh) jsou zobrazené na levé straně grafu. Žlutými sloupci je vykreslený Průměrný osvit. Jednotky (Wh/m2) jsou zobrazené na pravé straně grafu.

Vyberte buď všechny nebo jeden typ výroby, který chcete zobrazit v grafu
Pokud máte více senzorů osvitu, vyberte, který z nich chcete zobrazit v grafu.

Celková výroba a osvit

Celková výroba a spotřeba elektrické energie

Slouží k zobrazení a porovnání vyrobené a spotřebované energie ve vybraném časovém období.

Časový interval grafu

Graf může být vykreslený pro den, měsíc a rok. Denní graf obsahuje 24 vzorků pro každou veličinu. Měsíční a roční interval zobrazují vždy jeden vzorek pro každou veličinu a zobrazený den. Časový interval slouží k určení dne (dní), pro které má být vykreslený graf.

tlačítko Předchozí posouvá zobrazený časový interval o jedna zpět. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku zpět se zobrazí předchozí den atd.
tlačítko Rozsah zvětšuje zobrazený interval. Pokud máme denní interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se měsíční interval. Pokud máme měsíční interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se roční interval.
tlačítko Další posouvá zobrazený časový interval o jedna dopředu. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku vpřed se zobrazí následující den atd.

 • Od datum prvního dne intervalu
 • Do datum posledního dne intervalu. Pokud je interval pouze jeden den, je datum v polích Od a Do stejné.
 • Dnes po kliknutí se automaticky vyplní pole Od a Do s aktuálním datem.
 • Měsíc (např. leden, únor…) po kliknutí se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním měsíci a pole Do posledního dne v aktuálním měsíci.
 • Rok (např. 2010, 2011…) po kliknutí na tlačítko se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním roce a pole Do posledního dne v aktuálním roce.

Časový interval grafu

Výroba a spotřeba elektrické energie

Možnost porovnání jednotlivých spotřeb s jednotlivými výrobami nebo celkovou spotřebu s celkovou výrobou.

Zelenou barvou je zobrazená energie vyrobená energie. Červenou barvou je zobrazená spotřebovaná energie. Obě veličiny mají stejné jednotky [kWh].

Vyberte buď všechny nebo jeden typ spotřeby
Vyberte buď všechny nebo jeden typ výroby

Graf výroby a spotřeby energie

Celková spotřeba vody

Slouží k zobrazení informace o spotřebě vody ve vybraném časovém období.

Časový interval grafu

Graf může být vykreslený pro den, měsíc a rok. Denní graf obsahuje 24 vzorků pro každou veličinu. Měsíční a roční interval zobrazují vždy jeden vzorek pro každou veličinu a zobrazený den. Časový interval slouží k určení dne (dní), pro které má být vykreslený graf.

tlačítko Předchozí posouvá zobrazený časový interval o jedna zpět. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku zpět se zobrazí předchozí den atd.
tlačítko Rozsah zvětšuje zobrazený interval. Pokud máme denní interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se měsíční interval. Pokud máme měsíční interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se roční interval.
tlačítko Další posouvá zobrazený časový interval o jedna dopředu. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku vpřed se zobrazí následující den atd.

 • Od datum prvního dne intervalu
 • Do datum posledního dne intervalu. Pokud je interval pouze jeden den, je datum v polích Od a Do stejné.
 • Dnes po kliknutí se automaticky vyplní pole Od a Do s aktuálním datem.
 • Měsíc (např. leden, únor…) po kliknutí se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním měsíci a pole Do posledního dne v aktuálním měsíci.
 • Rok (např. 2010, 2011…) po kliknutí na tlačítko se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním roce a pole Do posledního dne v aktuálním roce.

Časový interval grafu

Spotřeba vody

Spotřeba vody je zobrazena modrou barvou. Jednotky (m3) jsou zobrazené na levé straně grafu.


Zdroj informací o spotřebě vody. Pokud je více vodoměrů, je možné zvolit buď zobrazení informací o spotřebě vody z vybraného vodoměru nebo ze všech vodoměrů najednou.

Celková spotřeba vody

Celková spotřeba plynu

Slouží k zobrazení informace o spotřebě plynu ve vybraném časovém období.

Časový interval grafu

Graf může být vykreslený pro den, měsíc a rok. Denní graf obsahuje 24 vzorků pro každou veličinu. Měsíční a roční interval zobrazují vždy jeden vzorek pro každou veličinu a zobrazený den. Časový interval slouží k určení dne (dní), pro které má být vykreslený graf.

tlačítko Předchozí posouvá zobrazený časový interval o jedna zpět. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku zpět se zobrazí předchozí den atd.
tlačítko Rozsah zvětšuje zobrazený interval. Pokud máme denní interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se měsíční interval. Pokud máme měsíční interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se roční interval.
tlačítko Další posouvá zobrazený časový interval o jedna dopředu. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku vpřed se zobrazí následující den atd.

 • Od datum prvního dne intervalu
 • Do datum posledního dne intervalu. Pokud je interval pouze jeden den, je datum v polích Od a Do stejné.
 • Dnes po kliknutí se automaticky vyplní pole Od a Do s aktuálním datem.
 • Měsíc (např. leden, únor…) po kliknutí se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním měsíci a pole Do posledního dne v aktuálním měsíci.
 • Rok (např. 2010, 2011…) po kliknutí na tlačítko se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním roce a pole Do posledního dne v aktuálním roce.

Časový interval grafu

Spotřeba plynu

Spotřeba plynu je zobrazena světle modrou barvou. Jednotky (m3) jsou zobrazené na levé straně grafu.


Zdroj informací o spotřebě plynu. Pokud je více plynoměrů, je možné zvolit buď zobrazení informací o spotřebě plynu z vybraného plynoměru nebo ze všech plynoměrů najednou.

Veličiny a výroba měniče

Slouží k zobrazení a porovnání vyrobené energie. Zobrazené jsou celkem dva grafy. Horní graf zobrazuje sloupcový graf vyrobené energie. Spodní graf umožňuje zobrazit: Výkon s osvitem, Fázový a celkový výkon, Proud, Napětí, Frekvenci a Teplotu. Hned pod menu je rámeček ve kterém můžete nastavit interval pro který se vykreslí oba grafy.

Časový interval grafu

Graf může být vykreslený pro den, měsíc a rok. Denní graf obsahuje 24 vzorků pro každou veličinu. Měsíční a roční interval zobrazují vždy jeden vzorek pro každou veličinu a zobrazený den. Časový interval slouží k určení dne (dní), pro které má být vykreslený graf.

tlačítko Předchozí posouvá zobrazený časový interval o jedna zpět. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku zpět se zobrazí předchozí den atd.
tlačítko Rozsah zvětšuje zobrazený interval. Pokud máme denní interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se měsíční interval. Pokud máme měsíční interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se roční interval.
tlačítko Další posouvá zobrazený časový interval o jedna dopředu. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku vpřed se zobrazí následující den atd.

 • Od datum prvního dne intervalu
 • Do datum posledního dne intervalu. Pokud je interval pouze jeden den, je datum v polích Od a Do stejné.
 • Dnes po kliknutí se automaticky vyplní pole Od a Do s aktuálním datem.
 • Měsíc (např. leden, únor…) po kliknutí se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním měsíci a pole Do posledního dne v aktuálním měsíci.
 • Rok (např. 2010, 2011…) po kliknutí na tlačítko se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním roce a pole Do posledního dne v aktuálním roce.

Časový interval grafu

Výroba střídače

První graf zobrazuje pomocí zelených sloupců vyrobenou energii. V denním grafu je zobrazena suma vyrobené energie pro každou hodinu. Měsíční graf zobrazuje vyrobenou energii pro každý den. Roční graf ukazuje součet za každý měsíc.

Data pro graf zasílá jednotka Solar Monitor. Minimální zaslaná hodnota je 1kWh. Proto se v klimaticky nepříznivých dnech může stát, že se místo grafu zobrazí hláška Žádná data k zobrazení…. Tato hláška znamená, že za zvolený časový interval se ještě nevyrobila ani 1kWh elektrické energie.

Vyrobená energie může být měřena pomocí elektroměru. Toto je přesná a preferovaná varianta. Druhou možností je vyčítat tyto údaje přímo ze střídače. Zde ale můžou vzniknout chyby způsobené měřením střídače a ztrátami na vedení. Hodnoty pak jsou spíše orientační. Výroba střídače

Veličiny střídače

Graf Veličiny a střídače je liniový. V denním pohledu zobrazuje všechna přijatá data (dle nastaveného intervalu, min. 5 minut). Při intervalu větším než dva dny se data průměrují (pomocí aritmetického průměru) z příjatých dat za časový interval 30 minut. Pokud zobrazený interval přesáhne 30 dní, zobrazená data se průměrují (pomocí aritmetického průměru) z přijatých za časový interval 24 hodin.

Tento graf umožňuje zobrazit hodnoty poskytované přímo střídačem. Zobrazení konkrétní veličiny lze zvolit v checkboxu Typ grafu. K dispozici jsou tyto možnosti: Výkon s osvitem, Fázový a celkový výkon, Proud, Napětí, Frekvence, Teplota. Protože data pro tento graf poskytují přímo střídače, zobrazí se pouze to, co poskytuje Váš konkrétní typ střídače. Jinými slovy může se stát, že některý graf bude prázdný. Jediná data pro osvit neposkytuje střídač, ale senzor osvitu.

Druhý checkbox Střídače umožňuje zvolit konkrétní monitorovaný střídač, pro který se vykreslí graf

Veličiny střídačeSenzory

Slouží k zobrazení a porovnání hodnot z připojených senzorů.

Časový interval grafu

Graf může být vykreslený pro den, měsíc a rok. Denní graf obsahuje 24 vzorků pro každou veličinu. Měsíční a roční interval zobrazují vždy jeden vzorek pro každou veličinu a zobrazený den. Časový interval slouží k určení dne (dní), pro které má být vykreslený graf.

tlačítko Předchozí posouvá zobrazený časový interval o jedna zpět. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku zpět se zobrazí předchozí den atd.
tlačítko Rozsah zvětšuje zobrazený interval. Pokud máme denní interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se měsíční interval. Pokud máme měsíční interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se roční interval.
tlačítko Další posouvá zobrazený časový interval o jedna dopředu. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku vpřed se zobrazí následující den atd.

 • Od datum prvního dne intervalu
 • Do datum posledního dne intervalu. Pokud je interval pouze jeden den, je datum v polích Od a Do stejné.
 • Dnes po kliknutí se automaticky vyplní pole Od a Do s aktuálním datem.
 • Měsíc (např. leden, únor…) po kliknutí se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním měsíci a pole Do posledního dne v aktuálním měsíci.
 • Rok (např. 2010, 2011…) po kliknutí na tlačítko se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním roce a pole Do posledního dne v aktuálním roce.

Časový interval grafu

Senzory

V případě, že pomocí senzorů sledujete různé veličiny (teplota, rychlost větru, osvit, atd.), vyberte, pro jakou veličinu chcete graf zobrazit. Pokud data pro danou veličinu přicházejí z více senzorů a jejich křivky se zobrazují v jednom grafu, jsou od sebe jednotlivé senzory barevně odlišeny. Jednotky pro danou veličinu jsou zobrazené na levé straně grafu.

Kliknutím na tlačítko zvětšíte graf Senzorů v novém okně na celou obrazovku.

Senzory

Audit

Slouží k porovnání skutečné výroby elektrárny s předpokládanou výrobou za vybraný rok. Podmínkou zobrazení dat je správné vyplnění údajů v podmenu Administrace/Data pro audit.

Časový interval grafu

Graf může být vykreslený pro vybraný rok. Časový interval slouží k určení roku, pro který má být graf vykreslený.

Předchozí tlačítko Předchozí posouvá zobrazený časový interval o jedna zpět. Po kliknutí na šipku zpět se zobrazí předchozí rok atd.
Další tlačítko Další posouvá zobrazený časový interval o jedna dopředu. Po kliknutí na šipku vpřed se zobrazí následující rok atd.

 • Rok (nastaven právě probíhající rok) - po kliknutí na tlačítko se zobrazí graf v aktuálním roce.

Časový interval grafu

Roční audit

Přehled o tom, jaká byla v jednotlivých měsících vybraného roku skutečná výroba elektrárny v porovnání s předpokládanou výrobou dle PVGIS a ČHMÚ.


PVGIS Předpokládaná výroba dle PVGIS. PVGIS je matematický model Evropské komise, který umožňuje kalkulaci výroby elektřiny v konkrétním místě kdekoli v Evropě i v Africe. Využívá jak údaje ze satelitních měření, tak z pozemních meteostanic.
ČHMÚ Předpokládaná výroba dle ČHMÚ. Data ČHMÚ se opírají o měření z meteorologických stanic.
Vyrobená energie Skutečná vyrobená energie z Vaší FVE.


Svislé sloupce příslušné barvy znázorňují měsíční výrobu, vodorovné čáry přílušné barvy znázorňují průměrnou roční výrobu.


Roční audit


Klikněte na tlačítko Tabulka pro zobrazení přehledu výnosů s průměrným osvitem.

Přehled výnosů s průměrným osvitem

Poskytuje detailní přehled a porovnání měsíčních hodnot osvitu s předpokládanou a skutečnou výrobou.

Průměrný osvit [W/m2]
Číselný údaj získaný zprůměrováním hodnot vyčtených ze senzoru osvitu (podmínkou je připojený senzor osvitu k jednotce Solar Monitor).

Vyrobená energie [kWh]
Skutečná vyrobená energie za měsíc.

 • červený údaj - předpokládaná výroba byla vyšší než skutečná
 • zelený údaj - skutečná výroba byla vyšší než předpokládaná


PVGIS [kWh]
Předpokládaná výroba dle PVGIS.

ČHMU [kWh]
Předpokládaná výroba dle ČHMÚ.


Přehled výnosů s průměrným osvitem

Diagnostika

Diagnostika střídačů

Slouží k detailnímu zobrazení stavu střídačů.

Časový interval zobrazených údajů

Data mohou být zobrazena pro den, měsíc a rok.
Předchozí tlačítko Předchozí posouvá zobrazený časový interval o jedna zpět. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku zpět se zobrazí předchozí den atd.
Nahoru tlačítko Rozsah zvětšuje zobrazený interval. Pokud máme denní interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se měsíční interval. Pokud máme měsíční interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se roční interval.
Další tlačítko Další posouvá zobrazený časový interval o jedna dopředu. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku vpřed se zobrazí následující den atd.

 • Od datum prvního dne intervalu
 • Do datum posledního dne intervalu. Pokud je interval pouze jeden den, je datum v polích Od a Do stejné.
 • Dnes po kliknutí se automaticky vyplní pole Od a Do s aktuálním datem.
 • Měsíc (např. leden, únor…) po kliknutí se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním měsíci a pole Do posledního dne v aktuálním měsíci.
 • Rok (např. 2010, 2011…) po kliknutí na tlačítko se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním roce a pole Do posledního dne v aktuálním roce.

Střídače


Názvy a charakteristiky připojených střídačů.

Sériové číslo

Vyčítá se z jednotky Solar Monitor. Číslo je dané pořadím mezi ostatními střídači a stringboxy, v jakém je jednotka detekovala.

Aktualizace

Čas, kdy byly naposledy přijata data z jednotky Solar Monitor.

Inst. výkon

Údaj se nastavuje u střídačů v menu Administrace / Přehled / Nastavení jednotek

Výroba [kWh]

Denní výroba střídače.

Celk. výroba [kWh]

Celková výroba střídače od okamžiku jeho uvedení do provozu.
Poznámka: U střídačů, které neukládájí celkovou historii počítáme celkovou výrobu od doby, kdy začneme vyčítat denní.

Stav

Odchylka v denní výrobě střídače od ostatních střídačů je v toleranci 30%.
Odchylka v denní výrobě střídače od ostatních střídačů není v toleranci 30%.

Poznámka: Je nutné mít v menu Administrace / Přehled / Nastavení jednotek, správně nastavený instalovaný výkon všech střídačů.

Střídače Rozkliknutím střídače zobrazíte detailní přehled o jeho výrobě.

Detailní pohled na střídač

Diagnostika stringboxů

Slouží k detailnímu zobrazení stavu stringboxů.

Časový interval zobrazených údajů

Data mohou být zobrazena pro den, měsíc a rok.
Předchozí tlačítko Předchozí posouvá zobrazený časový interval o jedna zpět. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku zpět se zobrazí předchozí den atd.
Nahoru tlačítko Rozsah zvětšuje zobrazený interval. Pokud máme denní interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se měsíční interval. Pokud máme měsíční interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se roční interval.
Další tlačítko Další posouvá zobrazený časový interval o jedna dopředu. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku vpřed se zobrazí následující den atd.

 • Od datum prvního dne intervalu
 • Do datum posledního dne intervalu. Pokud je interval pouze jeden den, je datum v polích Od a Do stejné.
 • Dnes po kliknutí se automaticky vyplní pole Od a Do s aktuálním datem.
 • Měsíc (např. leden, únor…) po kliknutí se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním měsíci a pole Do posledního dne v aktuálním měsíci.
 • Rok (např. 2010, 2011…) po kliknutí na tlačítko se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním roce a pole Do posledního dne v aktuálním roce.

Stringboxy

Názvy a charakteristiky připojených stringboxů.

Sériové číslo

Vyčítá se z jednotky Solar Monitor. Číslo je dané pořadím mezi ostatními střídači a stringboxy, v jakém je jednotka detekovala.

Aktualizace

Čas, kdy byly naposledy přijata data z jednotky Solar Monitor.

Instal. proud [A]

Údaj je vyčtený ze stringů jednotkou Solar Monitor.

Aktuál. proud [A]

Poslední přijatá hodnota aktuálního proudu.

Proud[Ah]

Denní hodnota výroby.

Celk. proud [Ah]

Celková hodnota výroby od okamžiku uvedení do provozu.

Stav

Odchylka v denní výrobě všech stringů je v toleranci 30%.
Odchylka v denní výrobě všech stringů není v toleranci 30%.

Rozkliknutím stringboxu se zobrazí detailní přehled o výrobě jednotlivých stringů.

Detailní pohled na stringbox

Alarmy

Senzory

Slouží k zobrazení záznamů alarmů senzorů.

Časový interval alarmů

Zaznamenané alarmy mohou být zobrazeny pro den, měsíc a rok. Časový interval slouží k určení dne (dní), pro které je vypsaný seznam zaznamenaných alarmů.

Předchozí tlačítko Předchozí posouvá zobrazený časový interval o jedna zpět. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku zpět se zobrazí předchozí den atd.
Nahoru tlačítko Rozsah zvětšuje zobrazený interval. Pokud máme denní interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se měsíční interval. Pokud máme měsíční interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se roční interval.
Další tlačítko Další posouvá zobrazený časový interval o jedna dopředu. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku vpřed se zobrazí následující den atd.

 • Od datum prvního dne intervalu
 • Do datum posledního dne intervalu. Pokud je interval pouze jeden den, je datum v polích Od a Do stejné.
 • Dnes po kliknutí se automaticky vyplní pole Od a Do s aktuálním datem.
 • Měsíc (např. leden, únor…) po kliknutí se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním měsíci a pole Do posledního dne v aktuálním měsíci.
 • Rok (např. 2010, 2011…) po kliknutí na tlačítko se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním roce a pole Do posledního dne v aktuálním roce.

Časový interval alarmů

Seznam alarmů


Čas alarmu

Kdy byl alarm vyhlášen.

Zdroj alarmu

Název senzoru, kde došlo k alarmu (nastavuje se v jednotce Solar Monitor).

Sériové číslo

Sériové číslo je jedinečný identifikátor výrobce.

Hodnota alarmu

Naměřená hodnota mimo povolený rozsah hodnot, aktuální v čase vyhlášení alarmu. Pokud je zaznamenána hodnota -999.9, mohlo dojít k chybě nebo odpojení senzoru a v tom případě je třeba zkontrolovat správnost připojení.

Detail alarmu

Povolené rozmezí hodnot (nastavuje se v jednotce Solar Monitor)

Seznam alarmů senzorů

Střídače

Slouží k zobrazení záznamů alarmů střídačů.

Časový interval alarmů

Zaznamenané alarmy mohou být zobrazeny pro den, měsíc a rok. Časový interval slouží k určení dne (dní), pro které je vypsaný seznam zaznamenaných alarmů.

Předchozí tlačítko Předchozí posouvá zobrazený časový interval o jedna zpět. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku zpět se zobrazí předchozí den atd.
Nahoru tlačítko Rozsah zvětšuje zobrazený interval. Pokud máme denní interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se měsíční interval. Pokud máme měsíční interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se roční interval.
Další tlačítko Další posouvá zobrazený časový interval o jedna dopředu. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku vpřed se zobrazí následující den atd.

 • Od datum prvního dne intervalu
 • Do datum posledního dne intervalu. Pokud je interval pouze jeden den, je datum v polích Od a Do stejné.
 • Dnes po kliknutí se automaticky vyplní pole Od a Do s aktuálním datem.
 • Měsíc (např. leden, únor…) po kliknutí se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním měsíci a pole Do posledního dne v aktuálním měsíci.
 • Rok (např. 2010, 2011…) po kliknutí na tlačítko se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním roce a pole Do posledního dne v aktuálním roce.

Časový interval alarmů

Seznam alarmů


Čas alarmu

Kdy byl alarm vyhlášen.

Zdroj alarmu

Název střídače, kde došlo k alarmu.

Sériové číslo

Sériové číslo je jedinečný identifikátor výrobce.

Hodnota alarmu

Error přečtený ve střídači, aktuální v čase vyhlášení alarmu (záleží na typu střídače, viz manuál ke střídači).

Detail alarmu

Detail erroru (záleží na typu střídače, viz manuál ke střídači).

Seznam alarmů střídačů

Stringboxy

Slouží k zobrazení záznamů alarmů stringboxů.

Časový interval alarmů

Zaznamenané alarmy mohou být zobrazeny pro den, měsíc a rok. Časový interval slouží k určení dne (dní), pro které je vypsaný seznam zaznamenaných alarmů.

Předchozí tlačítko Předchozí posouvá zobrazený časový interval o jedna zpět. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku zpět se zobrazí předchozí den atd.
Nahoru tlačítko Rozsah zvětšuje zobrazený interval. Pokud máme denní interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se měsíční interval. Pokud máme měsíční interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se roční interval.
Další tlačítko Další posouvá zobrazený časový interval o jedna dopředu. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku vpřed se zobrazí následující den atd.

 • Od datum prvního dne intervalu
 • Do datum posledního dne intervalu. Pokud je interval pouze jeden den, je datum v polích Od a Do stejné.
 • Dnes po kliknutí se automaticky vyplní pole Od a Do s aktuálním datem.
 • Měsíc (např. leden, únor…) po kliknutí se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním měsíci a pole Do posledního dne v aktuálním měsíci.
 • Rok (např. 2010, 2011…) po kliknutí na tlačítko se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním roce a pole Do posledního dne v aktuálním roce.

Časový interval alarmů

Seznam alarmů


Čas alarmu

Kdy byl alarm vyhlášen.

Zdroj alarmu

Název stringboxu, kde došlo k alarmu.

Sériové číslo

Sériové číslo je jedinečný identifikátor výrobce.

Hodnota alarmu

Error přečtený ve stringboxu, aktuální v čase vyhlášení alarmu (záleží na typu stringboxu, viz manuál ke stringboxu).

Detail alarmu

Detail erroru (záleží na typu stringboxu, viz manuál ke stringboxu).

Seznam alarmů stringboxů

Binární vstupy

Slouží k zobrazení záznamů alarmů binárních vstupů.

Časový interval alarmů

Zaznamenané alarmy mohou být zobrazeny pro den, měsíc a rok. Časový interval slouží k určení dne (dní), pro které je vypsaný seznam zaznamenaných alarmů.

Předchozí tlačítko Předchozí posouvá zobrazený časový interval o jedna zpět. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku zpět se zobrazí předchozí den atd.
Nahoru tlačítko Rozsah zvětšuje zobrazený interval. Pokud máme denní interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se měsíční interval. Pokud máme měsíční interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se roční interval.
Další tlačítko Další posouvá zobrazený časový interval o jedna dopředu. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku vpřed se zobrazí následující den atd.

 • Od datum prvního dne intervalu
 • Do datum posledního dne intervalu. Pokud je interval pouze jeden den, je datum v polích Od a Do stejné.
 • Dnes po kliknutí se automaticky vyplní pole Od a Do s aktuálním datem.
 • Měsíc (např. leden, únor…) po kliknutí se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním měsíci a pole Do posledního dne v aktuálním měsíci.
 • Rok (např. 2010, 2011…) po kliknutí na tlačítko se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním roce a pole Do posledního dne v aktuálním roce.

Časový interval alarmů

Seznam alarmů


Čas alarmu

Kdy byl alarm vyhlášen.

Zdroj alarmu

Název vstupu, kde došlo k alarmu (nastavuje se v jednotce Solar Monitor).

Sériové číslo

Sériové číslo je jedinečný identifikátor výrobce.

Hodnota alarmu

0 = vstup rozpojen 1 = vstup spojen

Detail alarmu

Stav vstupu v čase vyhlášení alarmu (spojen nebo rozpojen).

Seznam alarmů binárních vstupů

Kontrola komunikace

Slouží k zobrazení záznamů alarmů kontroly komunikace s elektroměrem.

Časový interval alarmů

Zaznamenané alarmy mohou být zobrazeny pro den, měsíc a rok. Časový interval slouží k určení dne (dní), pro které je vypsaný seznam zaznamenaných alarmů.

Předchozí tlačítko Předchozí posouvá zobrazený časový interval o jedna zpět. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku zpět se zobrazí předchozí den atd.
Nahoru tlačítko Rozsah zvětšuje zobrazený interval. Pokud máme denní interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se měsíční interval. Pokud máme měsíční interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se roční interval.
Další tlačítko Další posouvá zobrazený časový interval o jedna dopředu. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku vpřed se zobrazí následující den atd.

 • Od datum prvního dne intervalu
 • Do datum posledního dne intervalu. Pokud je interval pouze jeden den, je datum v polích Od a Do stejné.
 • Dnes po kliknutí se automaticky vyplní pole Od a Do s aktuálním datem.
 • Měsíc (např. leden, únor…) po kliknutí se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním měsíci a pole Do posledního dne v aktuálním měsíci.
 • Rok (např. 2010, 2011…) po kliknutí na tlačítko se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním roce a pole Do posledního dne v aktuálním roce.

Časový interval alarmů

Seznam alarmů


Čas alarmu

Kdy byl alarm vyhlášen.

Zdroj alarmu

Elektroměr

Sériové číslo

Sériové číslo je jedinečný identifikátor výrobce.

Hodnota alarmu

Doba, po kterou je zařízení ve výpadku.

Detail alarmu

Nastavená časová prodleva v sekundách od vzniku alarmu do jeho vyhlášení (nastavuje se v Solar Monitoru).

Seznam alarmů kontroly komunikace

Export

Energie

Slouží k výstupu dat o celkové vyrobené energii elektrárny nebo jednotlivých střídačů.

Časový interval výběru dat

Export dat může být vygenerovaný pro den, měsíc a rok. Denní obsahuje všechny přijaté vzorky vybrané veličiny během dne. Měsíční a roční interval zobrazují vždy jeden vzorek pro každou veličinu a zobrazený den. Časový interval slouží k určení dne (dní), pro které má být provedený export.

Předchozí tlačítko Předchozí posouvá zobrazený časový interval o jedna zpět. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku zpět se zobrazí předchozí den atd.
Nahoru tlačítko Rozsah zvětšuje zobrazený interval. Pokud máme denní interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se měsíční interval. Pokud máme měsíční interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se roční interval.
Další tlačítko Další posouvá zobrazený časový interval o jedna dopředu. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku vpřed se zobrazí následující den atd.

 • Od datum prvního dne intervalu
 • Do datum posledního dne intervalu. Pokud je interval pouze jeden den, je datum v polích Od a Do stejné.
 • Dnes po kliknutí se automaticky vyplní pole Od a Do s aktuálním datem.
 • Měsíc (např. leden, únor…) po kliknutí se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním měsíci a pole Do posledního dne v aktuálním měsíci.
 • Rok (např. 2010, 2011…) po kliknutí na tlačítko se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním roce a pole Do posledního dne v aktuálním roce.

Časový interval výběru dat

Export dat do formátu CSV


Export slouží pro další zpracování dat. Vyexportovaný soubor je připraven především pro použití v aplikaci MS Excel, kde je velice snadné provádět načtení souborů v CSV formátu. Na základě vyexportovaných dat můžete provádět výpočty nebo vytvářet grafy. Můžete si vybrat CSV oddělovač a desetinný oddělovač, se kterými budou exportována data do CSV souboru.

Celková energie

Vyberte jednotku (popř. jednotky) Solar Monitor pro export dat celkové vyrobené energie.

Energie střídačů

Pro export vyrobené energie z daného střídače (popř. střídačů).


Spustit export Klikněte pro vygenerování CSV souboru.

Export dat energie

Senzory

Slouží k výstupu dat z připojených senzorů.

Časový interval výběru dat

Export dat může být vygenerovaný pro den, měsíc a rok. Denní obsahuje všechny přijaté vzorky vybrané veličiny během dne. Měsíční a roční interval zobrazují vždy jeden vzorek pro každou veličinu a zobrazený den. Časový interval slouží k určení dne (dní), pro které má být provedený export.

Předchozí tlačítko Předchozí posouvá zobrazený časový interval o jedna zpět. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku zpět se zobrazí předchozí den atd.
Nahoru tlačítko Rozsah zvětšuje zobrazený interval. Pokud máme denní interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se měsíční interval. Pokud máme měsíční interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se roční interval.
Další tlačítko Další posouvá zobrazený časový interval o jedna dopředu. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku vpřed se zobrazí následující den atd.

 • Od datum prvního dne intervalu
 • Do datum posledního dne intervalu. Pokud je interval pouze jeden den, je datum v polích Od a Do stejné.
 • Dnes po kliknutí se automaticky vyplní pole Od a Do s aktuálním datem.
 • Měsíc (např. leden, únor…) po kliknutí se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním měsíci a pole Do posledního dne v aktuálním měsíci.
 • Rok (např. 2010, 2011…) po kliknutí na tlačítko se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním roce a pole Do posledního dne v aktuálním roce.

Časový interval výběru dat

Export dat do formátu CSV


Export slouží pro další zpracování dat. Vyexportovaný soubor je připraven především pro použití v aplikaci MS Excel, kde je velice snadné provádět načtení souborů v CSV formátu. Na základě vyexportovaných dat můžete provádět výpočty nebo vytvářet grafy. Můžete si vybrat CSV oddělovač a desetinný oddělovač, se kterými budou exportována data do CSV souboru.

Vyberte senzor (popř. senzory) pro export naměřených hodnot. V denním pohledu zobrazuje všechna přijatá data (dle nastaveného intervalu, min. 5 minut). Při intervalu větším než dva dny se data průměrují (pomocí aritmetického průměru) z příjatých dat za časový interval 60 minut. Pokud zobrazený interval přesáhne 30 dní, zobrazená data se průměrují (pomocí aritmetického průměru) z přijatých za časový interval 24 hodin.

Export průměrných hodnot

V denním pohledu zobrazuje všechna přijatá data (dle nastaveného intervalu, min. 5 minut). Při intervalu větším než dva dny se data průměrují (pomocí váženého průměru) z příjatých dat za časový interval 60 minut. Pokud zobrazený interval přesáhne 30 dní, zobrazená data se průměrují (pomocí váženého průměru) z přijatých za časový interval 24 hodin.


Spustit export Klikněte pro vygenerování CSV souboru.

Export dat senzorů

Střídače

Slouží k zobrazení jednotlivých veličin střídačů.

Časový interval výběru dat

Export dat může být vygenerovaný pro den, měsíc a rok. Denní obsahuje všechny přijaté vzorky vybrané veličiny během dne. Měsíční a roční interval zobrazují vždy jeden vzorek pro každou veličinu a zobrazený den. Časový interval slouží k určení dne (dní), pro které má být provedený export.

Předchozí tlačítko Předchozí posouvá zobrazený časový interval o jedna zpět. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku zpět se zobrazí předchozí den atd.
Nahoru tlačítko Rozsah zvětšuje zobrazený interval. Pokud máme denní interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se měsíční interval. Pokud máme měsíční interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se roční interval.
Další tlačítko Další posouvá zobrazený časový interval o jedna dopředu. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku vpřed se zobrazí následující den atd.

 • Od datum prvního dne intervalu
 • Do datum posledního dne intervalu. Pokud je interval pouze jeden den, je datum v polích Od a Do stejné.
 • Dnes po kliknutí se automaticky vyplní pole Od a Do s aktuálním datem.
 • Měsíc (např. leden, únor…) po kliknutí se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním měsíci a pole Do posledního dne v aktuálním měsíci.
 • Rok (např. 2010, 2011…) po kliknutí na tlačítko se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním roce a pole Do posledního dne v aktuálním roce.

Časový interval výběru dat

Export dat do formátu CSV


Export slouží pro další zpracování dat. Vyexportovaný soubor je připraven především pro použití v aplikaci MS Excel, kde je velice snadné provádět načtení souborů v CSV formátu. Na základě vyexportovaných dat můžete provádět výpočty nebo vytvářet grafy. Můžete si vybrat CSV oddělovač a desetinný oddělovač, se kterými budou exportována data do CSV souboru.

Export zvolené veličiny ze všech střídačů, Export zvolených veličin z vybraných střídačů
V denním pohledu zobrazuje všechna přijatá data (dle nastaveného intervalu, min. 5 minut). Při intervalu větším než dva dny se data průměrují (pomocí aritmetického průměru) z příjatých dat za časový interval 60 minut. Pokud zobrazený interval přesáhne 30 dní, zobrazená data se průměrují (pomocí aritmetického průměru) z přijatých za časový interval 24 hodin.

Seznam veličin

Fac - frekvence měniče
Iac - střídavý proud měniče
Ipv - stejnosměrný proud v měniči
Pac - výkon na výstupu střídače
Tkk - teplota střídače
Uac - střídavé napětí v měniči
Upv - stejnosměrné napětí v měniči

Export dat střídače

Administrace

Administrace

Po zadání Vašeho přihlašovacího jména a hesla se zobrazí seznam Vámi spravovaných elektráren, které máte dále možnost spravovat v menu Nastavení. Seznam elektráren po přihlášení

Přehled

Nastavení elektrárny


Jméno elektrárny


Zde máte možnost změnit název Vaší elektrárny na portálu.


Po zadání jména, klikněte na tlačítko Uložit změny. Nový název se poté objeví také v přehledu všech elektráren.


Obrázek elektrárny


Zde můžete nahrát vybranou fotku. Maximální velikost souboru je 100 kB. Zvolte cestu k danému souboru ve Vašem PC a poté klikněte na tlačítko Nahrát. Pokud nebyla fotka zadána, zobrazuje se obrázek Solar Monitoru.

Přehled

Nastavení jednotek

Zde vidíte názvy jednotek Solar Monitor, které jsou ve Vaší správě. Po rozkliknutí názvu můžete editovat některé údaje o zařízeních, která jsou k Vašim jednotkách připojená.

Nastavení jednotek

Pro zobrazení nabídky jednotky klikněte na rozbalovací šipku Rozbalovací šipka

Nabídne se možnost editace následujících údajů z Vaší FVE:

URL elektrárny:


Zadejte veřejnou IP adresu Vašeho Solar Monitoru. Prostřednictvím názvu elektrárny v pravé horní části obrazovky se poté budete moci prokliknout přímo do webového rozhraní jednotky.

Po každé změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit změny

Platnost licence do:


Datum, kdy vyprší Vaše licence a současná verze portálu se automaticky přepne do verze Lite. Užívání webového portálu v odpovídající licenci si můžete prodloužit objednávkou v eshopu


Typy energií

- zaškrtnutím povolíte editaci
Zobrazit Zobrazit - pokud je zaškrtnuto, je vidět v přehledu elektrárny
Jméno - název energie
Sériové číslo - sériové číslo je jedinečný identifikátor výrobce.
Aktualizace - čas, kdy byly naposledy přijata data z jednotky Solar Monitor.
Typ energie - možnost předdefinovat typ:

Po každé změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit změny

Názvy senzorů

Změnit názvy senzorů - zaškrtnutím povolíte editaci
Zobrazit Zobrazit - pokud je zaškrtnuto, senzor je vidět v přehledu elektrárny
Jméno - název senzoru
Sériové číslo - sériové číslo je jedinečný identifikátor výrobce.
Aktualizace - čas, kdy byly naposledy přijata data z jednotky Solar Monitor.

Po každé změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit změny

Názvy střídačů

Změnit názvy střídačů - zaškrtnutím povolíte editaci
Hromadné nastavení instalovaného výkonu střídače: - v případě, že mají všechny střídače stejný výkon
Zobrazit Zobrazit - pokud je zaškrtnuto, senzor je vidět v přehledu elektrárny
Jméno - název střídače
Sériové číslo - sériové číslo je jedinečný identifikátor výrobce.
Aktualizace - čas, kdy byly naposledy přijata data z jednotky Solar Monitor.
Inst. výkon - instalovaný výkon střídače

Po každé změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit změny

Nastavení jednotek

Přihlášení


Nastavení přístupu k jednotce Solar Monitor na portále.

Přihlašovací údaje


Přihlašovací jméno


Zde můžete změnit Vaše přihlašovací jméno. Defaultně nastavené je posledních 6 znaků z MAC adresy Solar Monitoru (bez dvojteček). Použijte při prvním přihlášení. Poté doporučujeme si přihlašovací jméno změnit.

Uživatelské heslo


Zde můžete změnit Vaše heslo. Defaultně nastavené je heslo. Použijte při prvním přihlášení. Poté doporučujeme si heslo změnit.

Oslovení


Nastavení jména, které se objeví po přihlášení vpravo nahoře.

E-mail


Vyplňte Vaši e-mailovou adresu.

Veřejný přístup


elektrárna je přístupná až po přihlášení
na elektrárnu je povolen přístup do všech záložek kromě Administrace


Po každé změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit změny

Přihlašovací údaje

Data pro audit

Zde se zadávají data pro audit, který slouží k porovnání skutečné výroby elektrárny s předpokládanou výrobou za vybraný rok.


Konfigurace dat PVGIS

Slouží pro získání informací o nastavení fotovoltaických panelů a zjištění vyrobené roční energie. Správné umístění fotovoltaických panelů je nejdůležitějším technickým předpokladem instalace fotovoltaické elektrárny. Rozhodující je lokalita, sklon panelů a orientace fotovoltaických panelů vůči jihu.

Odhadované ztráty systému


Zvolte odhadované ztráty sytému v %. Tyto ztráty jsou závislé na technické dokonalosti fotovoltaického systému. Dříve se počítalo se 14 %, dnes moderní fotovoltaický systém dosahuje pouze 10 - 11% ztrát.

Sklon modulu [0..90]


Je úhel mezi panelem a vodorovnou základnou. V našich podmínkách je ideální sklon 36 °, ovšem pokud se sklon nachází v rozmezí 25° – 60° jsou ztráty minimální. Proto zde postačí pouze přibližná hodnota.

Orientace modulu [-180..180] (E:-90 S:0)


Zadejte úhel natočení panelu oproti ideální jižní orientaci. Pozor na znaménko, pokud je orientace vychýlena směrem k východu, je zapotřebí před úhel dopsat znaménko mínus (-). V našich podmínkách je ideální orientace 1° na jihozápad.

Zeměpisná šířka


Zadejte GPS souřadnice zeměpisné šířky Vaší FVE. Pomocí komba Zeměpisná šířka vyberte zda se jedná o severní (N) nebo jižní (S) zeměpisnou šířku.

Zeměpisná délka


Zadejte GPS souřadnice zeměpisné délky Vaší FVE. Pomocí komba Zeměpisná délka vyberte zda se jedná o východní (E) nebo západní (W) zeměpisnou délku.


Po vyplnění GPS souřadnic s polohou Vaší FVE stiskněte tlačítko Zobrazit
Vyplní se tabulky s výrobou elektrické energie v jednotlivých měsících dle PVGIS a ČHMÚ.

Pozn.: Souřadnice s polohou lze získat také automaticky dle IP adresy Vašeho PC kliknutím na tlačítko Moje poloha


Konfigurace dat PVGISPředdefinované oblasti


Další možností jak získat data je přímým výběrem z uvedených lokalit.Klikněte na , rozbalí se nabídka. Z této nabídky zvolte příslušnou lokalitu.


Předdefinované oblastiData podle PVGIS


Tabulka s výrobou elektrické energie v jednotlivých měsících dle PVGIS.

Data podle PVGISData podle ČHMÚ


Tabulka s výrobou elektrické energie v jednotlivých měsících dle ČHMÚ.

Data podle ČHMÚ

Po každé změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit změny

Log přístupů

Časový interval zobrazených přístupů

Zaznamenané přístupy mohou být zobrazeny pro den, měsíc a rok. Časový interval slouží k určení dne (dní), pro které je vypsaný seznam zaznamenaných přístupů.

Předchozí tlačítko Předchozí posouvá zobrazený časový interval o jedna zpět. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku zpět se zobrazí předchozí den atd.
Nahoru tlačítko Rozsah zvětšuje zobrazený interval. Pokud máme denní interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se měsíční interval. Pokud máme měsíční interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se roční interval.
Další tlačítko Další posouvá zobrazený časový interval o jedna dopředu. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku vpřed se zobrazí následující den atd.

 • Od datum prvního dne intervalu
 • Do datum posledního dne intervalu. Pokud je interval pouze jeden den, je datum v polích Od a Do stejné.
 • Dnes po kliknutí se automaticky vyplní pole Od a Do s aktuálním datem.
 • Měsíc (např. leden, únor…) po kliknutí se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním měsíci a pole Do posledního dne v aktuálním měsíci.
 • Rok (např. 2010, 2011…) po kliknutí na tlačítko se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním roce a pole Do posledního dne v aktuálním roce.

Časový interval alarmů

Seznam přístupů

Záznam všech činností uživatele na portálu, které provedl po přihlášení na elektrárnu.
Seznam přístupů lze vygenerovat do CSV souboru. Vygenerovaný soubor je připraven především pro použití v aplikaci MS Excel, kde je velice snadné provádět načtení souborů v CSV formátu. Na základě vyexportovaných dat můžete provádět výpočty nebo vytvářet grafy. Můžete si vybrat CSV oddělovač a desetinný oddělovač, se kterými budou exportována data do CSV souboru.

Spustit export Klikněte pro vygenerování CSV souboru.

Záhlaví tabulky přístupů obsahuje možnost změnit počet zobrazených přístupů. Na pravé straně je pole umožňující vyhledávání přístupů podle názvu zařízení.
Záhlaví tabulky přístupů

Čas

Datum a čas provedení činnosti.

Zařízení

Název Vaší FVE (jak je pojmenovaná v jednotce Solar Monitor).

Uživatel

Jméno uživatele.

Host IP

IP adresa zařízení, ze kterého se na portál přistupovalo.

Skript

Popis činnosti, kterou uživatel na portálu provedl.

SQL [s]

Kolik vteřin trvalo vykonání MYSQL dotazu.

PHP [s]

Kolik vteřin trvalo vykonání PHP skriptu.

Seznam logů

sim/portal/export.txt · Poslední úprava: 2014/12/11 12:48 autor: ondra

Nástroje pro stránku