Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:portal:graph:inverter

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

sim:portal:graph:inverter [2013/10/05 02:55]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
sim:portal:graph:inverter [2014/12/10 09:23] (aktuální)
ondra s include
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Veličiny a výroba měniče ====== ====== Veličiny a výroba měniče ======
 Slouží k zobrazení a porovnání vyrobené energie. Zobrazené jsou celkem dva grafy. Horní graf zobrazuje sloupcový graf vyrobené energie. Spodní graf umožňuje zobrazit: Výkon s osvitem, Fázový a celkový výkon, Proud, Napětí, Frekvenci a Teplotu. Hned pod menu je rámeček ve kterém můžete nastavit interval pro který se vykreslí oba grafy. Slouží k zobrazení a porovnání vyrobené energie. Zobrazené jsou celkem dva grafy. Horní graf zobrazuje sloupcový graf vyrobené energie. Spodní graf umožňuje zobrazit: Výkon s osvitem, Fázový a celkový výkon, Proud, Napětí, Frekvenci a Teplotu. Hned pod menu je rámeček ve kterém můžete nastavit interval pro který se vykreslí oba grafy.
-=== Časový interval grafu === +{{section>sim:​portal:​graph:​components#Časový interval grafu&​nofooter}} 
-Grafy mohou být vykreslené pro den, měsíc a rok. Časový interval slouží k určení dne (případně počtu dní), pro které má být graf vykreslený. +===== Výroba střídače ​=====
- +
-{{sim:​portal:​graph:​previous.png?​nolink&​|Předchozí}} tlačítko **Předchozí** posouvá zobrazený časový interval o jedna zpět. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku zpět se zobrazí předchozí den atd.\\ +
-{{sim:​portal:​graph:​up.png?​nolink&​|Nahoru}} tlačítko **Rozsah** zvětšuje zobrazený interval. Pokud máme denní interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se měsíční interval. Pokud máme měsíční interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se roční interval.\\ +
-{{sim:​portal:​graph:​next.png?​nolink&​|Další}} tlačítko **Další** posouvá zobrazený časový interval o jedna dopředu. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku vpřed se zobrazí následující den atd.\\ +
-  * **Od** datum prvního dne intervalu\\ +
-  * **Do** datum posledního dne intervalu. Pokud je interval pouze jeden den, je datum v polích Od a Do stejné. +
-  * **Dnes** po kliknutí se automaticky vyplní pole Od a Do s aktuálním datem. +
-  * **Měsíc** (např. leden, únor...) po kliknutí se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním měsíci a pole Do posledního dne v aktuálním měsíci. +
-  * **Rok** (např. 2010, 2011...) po kliknutí na tlačítko se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním roce a pole Do posledního dne v aktuálním roce. +
-{{ sim:​portal:​graph:​interval.png?​direct&​400 |Časový interval grafu}} +
- +
-=== Výroba střídače ===+
 První graf zobrazuje pomocí zelených sloupců vyrobenou energii. V denním grafu je zobrazena suma vyrobené energie pro každou hodinu. Měsíční graf zobrazuje vyrobenou energii pro každý den. Roční graf ukazuje součet za každý měsíc. První graf zobrazuje pomocí zelených sloupců vyrobenou energii. V denním grafu je zobrazena suma vyrobené energie pro každou hodinu. Měsíční graf zobrazuje vyrobenou energii pro každý den. Roční graf ukazuje součet za každý měsíc.
  
Řádek 22: Řádek 10:
 {{ vyroba-stridace.png?​direct&​600 |Výroba střídače}} {{ vyroba-stridace.png?​direct&​600 |Výroba střídače}}
  
-=== Veličiny střídače ===+===== Veličiny střídače ​=====
 Graf Veličiny a střídače je liniový. V denním pohledu zobrazuje všechna přijatá data (dle nastaveného intervalu, min. 5 minut). Při intervalu větším než dva dny se data průměrují (pomocí [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Aritmetický_průměr|aritmetického průměru]]) z příjatých dat za časový interval 30 minut. Pokud zobrazený interval přesáhne 30 dní, zobrazená data se průměrují (pomocí [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Aritmetický_průměr|aritmetického průměru]]) z přijatých za časový interval 24 hodin. Graf Veličiny a střídače je liniový. V denním pohledu zobrazuje všechna přijatá data (dle nastaveného intervalu, min. 5 minut). Při intervalu větším než dva dny se data průměrují (pomocí [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Aritmetický_průměr|aritmetického průměru]]) z příjatých dat za časový interval 30 minut. Pokud zobrazený interval přesáhne 30 dní, zobrazená data se průměrují (pomocí [[http://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Aritmetický_průměr|aritmetického průměru]]) z přijatých za časový interval 24 hodin.
  
sim/portal/graph/inverter.1380934549.txt.gz · Poslední úprava: 2014/12/10 09:23 (upraveno mimo DokuWiki)