User Tools

Site Tools


en:sim:manual:tovarni_nastaveni

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

en:sim:manual:tovarni_nastaveni [2020/03/02 11:10] (current)
ondra created
Line 1: Line 1:
 +===== Uvedení zařízení do továrního nastavení =====
 +----
 +==== Hardwarově ====
 +**Pro verzi firmware verze 2.2.0 Build 51 nebo vyšší:** \\
 +1. Odpojte od Solar Monitoru zdroj napájení \\
 +2. Na Solar Monitoru stiskněte a držte tlačítko Setup \\
 +3. Připojte zdroj napájení k Solar Monitoru, přitom stále držte tlačítko Setup dokud se dioda Status nerozbliká zeleně \\
 +4. Pusťte tlačítko Setup a poté ho 5x stiskněte. \\
 +5. Do 10 sekund je možno se připojit na pevné IP adrese 192.168.1.99 \\
 +\\ \\
 +**Pro verzi firmware nižší než verze 2.2.0 Build 51:** \\ 
 +1. Připojte jednotku k napájení a jakmile se rozsvítí zelená LED dioda Status, stiskněte 5x tlačítko Setup. \\
 +2. Do 20 sekund je možno se připojit na pevné IP adrese 192.168.1.99. \\ \\
 +
 +==== Prostřednictvím utility ETool ====
 +Tato aplikace nalezne Vaši jednotku nezávisle na nastavení IP adres. \\
 +Aplikaci si můžete stáhnout [[https://​www.solarmonitor.cz/​support/​download/​utilities|zde]] a poté nainstalovat do Vašeho PC. \\
 +{{ .:​prvni_spusteni:​etool.png?​nolink |}}
 +V seznamu se objeví všechna zařízení od společnosti Solar Monitor s. r. o. připojená k místní síti. \\
 +Nově nalezená zařízení jsou v seznamu zvýrazněna modrou barvou.
 +\\ \\
 +1. Vyberte v seznamu zařízení,​ které chcete resetovat \\
 +2. Klikněte v EToolu vpravo dole na tlačítko //Nahrát tovární nastavení//​. \\
 +3. Do několika sekund je možno se připojit na pevné IP adrese 192.168.1.99. \\ \\
 +\\
 +
  
en/sim/manual/tovarni_nastaveni.txt · Last modified: 2020/03/02 11:10 by ondra