User Tools

Site Tools


en:sim:manual:tovarni_nastaveni

Uvedení zařízení do továrního nastavení


Hardwarově

Pro verzi firmware verze 2.2.0 Build 51 nebo vyšší:
1. Odpojte od Solar Monitoru zdroj napájení
2. Na Solar Monitoru stiskněte a držte tlačítko Setup
3. Připojte zdroj napájení k Solar Monitoru, přitom stále držte tlačítko Setup dokud se dioda Status nerozbliká zeleně
4. Pusťte tlačítko Setup a poté ho 5x stiskněte.
5. Do 10 sekund je možno se připojit na pevné IP adrese 192.168.1.99


Pro verzi firmware nižší než verze 2.2.0 Build 51:
1. Připojte jednotku k napájení a jakmile se rozsvítí zelená LED dioda Status, stiskněte 5x tlačítko Setup.
2. Do 20 sekund je možno se připojit na pevné IP adrese 192.168.1.99.

Prostřednictvím utility ETool

Tato aplikace nalezne Vaši jednotku nezávisle na nastavení IP adres.
Aplikaci si můžete stáhnout zde a poté nainstalovat do Vašeho PC.
V seznamu se objeví všechna zařízení od společnosti Solar Monitor s. r. o. připojená k místní síti.
Nově nalezená zařízení jsou v seznamu zvýrazněna modrou barvou.

1. Vyberte v seznamu zařízení, které chcete resetovat
2. Klikněte v EToolu vpravo dole na tlačítko Nahrát tovární nastavení.
3. Do několika sekund je možno se připojit na pevné IP adrese 192.168.1.99.


en/sim/manual/tovarni_nastaveni.txt · Last modified: 2020/03/02 11:10 by ondra