Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:portal:alarm:sensor

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

sim:portal:alarm:sensor [2013/10/05 02:50]
127.0.0.1 external edit
sim:portal:alarm:sensor [2014/12/11 08:39] (aktuální)
ondra
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Senzory ====== ====== Senzory ======
 Slouží k zobrazení záznamů alarmů senzorů. Slouží k zobrazení záznamů alarmů senzorů.
-=== Časový interval alarmů === +{{section>sim:​portal:​graph:​components_alarm#​Časový interval alarmů&​nofooter}} 
-Zaznamenané alarmy mohou být zobrazeny pro den, měsíc a rok. Časový interval slouží k určení dne (dní), pro které je vypsaný seznam zaznamenaných alarmů. +===== Seznam alarmů ​=====
- +
-{{sim:​portal:​graph:​previous.png?​nolink&​|Předchozí}} tlačítko **Předchozí** posouvá zobrazený časový interval o jedna zpět. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku zpět se zobrazí předchozí den atd.\\ +
-{{sim:​portal:​graph:​up.png?​nolink&​|Nahoru}} tlačítko **Rozsah** zvětšuje zobrazený interval. Pokud máme denní interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se měsíční interval. Pokud máme měsíční interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se roční interval.\\ +
-{{sim:​portal:​graph:​next.png?​nolink&​|Další}} tlačítko **Další** posouvá zobrazený časový interval o jedna dopředu. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku vpřed se zobrazí následující den atd.\\ +
-  * **Od** datum prvního dne intervalu\\ +
-  * **Do** datum posledního dne intervalu. Pokud je interval pouze jeden den, je datum v polích Od a Do stejné. +
-  * **Dnes** po kliknutí se automaticky vyplní pole Od a Do s aktuálním datem. +
-  * **Měsíc** (např. leden, únor...) po kliknutí se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním měsíci a pole Do posledního dne v aktuálním měsíci. +
-  * **Rok** (např. 2010, 2011...) po kliknutí na tlačítko se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním roce a pole Do posledního dne v aktuálním roce. +
-{{ sim:​portal:​graph:​interval.png?​direct&​400 |Časový interval alarmů}} +
-=== Seznam alarmů ===+
  
 ---- ----
  
-== Čas alarmu ==+==== Čas alarmu ​====
 Kdy byl alarm vyhlášen. Kdy byl alarm vyhlášen.
-== Zdroj alarmu ==+==== Zdroj alarmu ​====
 Název senzoru, kde došlo k alarmu (nastavuje se v jednotce Solar Monitor). Název senzoru, kde došlo k alarmu (nastavuje se v jednotce Solar Monitor).
-== Sériové číslo ==+==== Sériové číslo ​====
 Sériové číslo je jedinečný identifikátor výrobce. Sériové číslo je jedinečný identifikátor výrobce.
-== Hodnota alarmu ==+==== Hodnota alarmu ​====
 Naměřená hodnota mimo povolený rozsah hodnot, aktuální v čase vyhlášení alarmu. Naměřená hodnota mimo povolený rozsah hodnot, aktuální v čase vyhlášení alarmu.
 Pokud je zaznamenána hodnota -999.9, mohlo dojít k chybě nebo odpojení senzoru a v tom případě je třeba zkontrolovat správnost připojení. Pokud je zaznamenána hodnota -999.9, mohlo dojít k chybě nebo odpojení senzoru a v tom případě je třeba zkontrolovat správnost připojení.
-== Detail alarmu ==+==== Detail alarmu ​====
 Povolené rozmezí hodnot (nastavuje se v jednotce Solar Monitor) Povolené rozmezí hodnot (nastavuje se v jednotce Solar Monitor)
  
  
-{{ senzory.png?​direct&​600 |Seznam alarmů senzorů}}+{{ .:senzory.png?​direct&​600 |Seznam alarmů senzorů}}
  
  
  
sim/portal/alarm/sensor.txt · Poslední úprava: 2014/12/11 08:39 autor: ondra