Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:portal:alarm:sensor

Toto je starší verze dokumentu!


Senzory

Slouží k zobrazení záznamů alarmů senzorů.

Časový interval alarmů

Zaznamenané alarmy mohou být zobrazeny pro den, měsíc a rok. Časový interval slouží k určení dne (dní), pro které je vypsaný seznam zaznamenaných alarmů.

Předchozí tlačítko Předchozí posouvá zobrazený časový interval o jedna zpět. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku zpět se zobrazí předchozí den atd.
Nahoru tlačítko Rozsah zvětšuje zobrazený interval. Pokud máme denní interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se měsíční interval. Pokud máme měsíční interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se roční interval.
Další tlačítko Další posouvá zobrazený časový interval o jedna dopředu. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku vpřed se zobrazí následující den atd.

  • Od datum prvního dne intervalu
  • Do datum posledního dne intervalu. Pokud je interval pouze jeden den, je datum v polích Od a Do stejné.
  • Dnes po kliknutí se automaticky vyplní pole Od a Do s aktuálním datem.
  • Měsíc (např. leden, únor…) po kliknutí se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním měsíci a pole Do posledního dne v aktuálním měsíci.
  • Rok (např. 2010, 2011…) po kliknutí na tlačítko se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním roce a pole Do posledního dne v aktuálním roce.

Časový interval alarmů

Seznam alarmů


Čas alarmu

Kdy byl alarm vyhlášen.

Zdroj alarmu

Název senzoru, kde došlo k alarmu (nastavuje se v jednotce Solar Monitor).

Sériové číslo

Sériové číslo je jedinečný identifikátor výrobce.

Hodnota alarmu

Naměřená hodnota mimo povolený rozsah hodnot, aktuální v čase vyhlášení alarmu. Pokud je zaznamenána hodnota -999.9, mohlo dojít k chybě nebo odpojení senzoru a v tom případě je třeba zkontrolovat správnost připojení.

Detail alarmu

Povolené rozmezí hodnot (nastavuje se v jednotce Solar Monitor)

Seznam alarmů senzorů

sim/portal/alarm/sensor.1380934212.txt.gz · Poslední úprava: 2014/08/28 12:02 (upraveno mimo DokuWiki)

Nástroje pro stránku