Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:portal:diag:inverter

Diagnostika střídačů

Slouží k detailnímu zobrazení stavu střídačů.

Časový interval zobrazených údajů

Data mohou být zobrazena pro den, měsíc a rok.
Předchozí tlačítko Předchozí posouvá zobrazený časový interval o jedna zpět. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku zpět se zobrazí předchozí den atd.
Nahoru tlačítko Rozsah zvětšuje zobrazený interval. Pokud máme denní interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se měsíční interval. Pokud máme měsíční interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se roční interval.
Další tlačítko Další posouvá zobrazený časový interval o jedna dopředu. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku vpřed se zobrazí následující den atd.

  • Od datum prvního dne intervalu
  • Do datum posledního dne intervalu. Pokud je interval pouze jeden den, je datum v polích Od a Do stejné.
  • Dnes po kliknutí se automaticky vyplní pole Od a Do s aktuálním datem.
  • Měsíc (např. leden, únor…) po kliknutí se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním měsíci a pole Do posledního dne v aktuálním měsíci.
  • Rok (např. 2010, 2011…) po kliknutí na tlačítko se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním roce a pole Do posledního dne v aktuálním roce.

Střídače


Názvy a charakteristiky připojených střídačů.

Sériové číslo

Vyčítá se z jednotky Solar Monitor. Číslo je dané pořadím mezi ostatními střídači a stringboxy, v jakém je jednotka detekovala.

Aktualizace

Čas, kdy byly naposledy přijata data z jednotky Solar Monitor.

Inst. výkon

Údaj se nastavuje u střídačů v menu Administrace / Přehled / Nastavení jednotek

Výroba [kWh]

Denní výroba střídače.

Celk. výroba [kWh]

Celková výroba střídače od okamžiku jeho uvedení do provozu.
Poznámka: U střídačů, které neukládájí celkovou historii počítáme celkovou výrobu od doby, kdy začneme vyčítat denní.

Stav

Odchylka v denní výrobě střídače od ostatních střídačů je v toleranci 30%.
Odchylka v denní výrobě střídače od ostatních střídačů není v toleranci 30%.

Poznámka: Je nutné mít v menu Administrace / Přehled / Nastavení jednotek, správně nastavený instalovaný výkon všech střídačů.

Střídače Rozkliknutím střídače zobrazíte detailní přehled o jeho výrobě.

Detailní pohled na střídač

sim/portal/diag/inverter.txt · Poslední úprava: 2014/12/15 13:15 autor: ondra

Nástroje pro stránku