Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:portal:invoice:vykaz_pme

Výkaz PME


Hlášení o předpokládaném množství elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů.


Pro rok
Vyhotovuje se pro následující rok.

Svorková výroba elektřiny
Předpokládané množství celkem vyrobené elektřiny pro následující kalendářní rok.

Technologická vlastní spotřeba
Předpokládané množství vyrobené elektřiny spotřebované přímo na provoz a chod výrobny.

Elektřina vyrobená z OZE
Předpokládané množství vyrobené elektřiny po odečtení technologické vlastní spotřeby.

Elektřina naměřená na předávacím místě
Předpokládané množství elektřiny dodané do distribuční sítě.

Po vyplnění údajů stiskněte pro vyhotovení dokumentu tlačítko Vystavit


Výkaz PME


Historie výkazů čtvrtletních výkazů

Přehled vystavených výkazů PME.

Historie výkazů PME
Náhled náhled vytvořeného dokumentu
Smazat odstranění dokumentu
Editovat úprava dokumentu

sim/portal/invoice/vykaz_pme.txt · Poslední úprava: 2014/08/27 15:28 autor: dusan