Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:portal:diag:stringbox

Diagnostika stringboxů

Slouží k detailnímu zobrazení stavu stringboxů.

Časový interval zobrazených údajů

Data mohou být zobrazena pro den, měsíc a rok.
Předchozí tlačítko Předchozí posouvá zobrazený časový interval o jedna zpět. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku zpět se zobrazí předchozí den atd.
Nahoru tlačítko Rozsah zvětšuje zobrazený interval. Pokud máme denní interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se měsíční interval. Pokud máme měsíční interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se roční interval.
Další tlačítko Další posouvá zobrazený časový interval o jedna dopředu. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku vpřed se zobrazí následující den atd.

  • Od datum prvního dne intervalu
  • Do datum posledního dne intervalu. Pokud je interval pouze jeden den, je datum v polích Od a Do stejné.
  • Dnes po kliknutí se automaticky vyplní pole Od a Do s aktuálním datem.
  • Měsíc (např. leden, únor…) po kliknutí se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním měsíci a pole Do posledního dne v aktuálním měsíci.
  • Rok (např. 2010, 2011…) po kliknutí na tlačítko se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním roce a pole Do posledního dne v aktuálním roce.

Stringboxy

Názvy a charakteristiky připojených stringboxů.

Sériové číslo

Vyčítá se z jednotky Solar Monitor. Číslo je dané pořadím mezi ostatními střídači a stringboxy, v jakém je jednotka detekovala.

Aktualizace

Čas, kdy byly naposledy přijata data z jednotky Solar Monitor.

Instal. proud [A]

Údaj je vyčtený ze stringů jednotkou Solar Monitor.

Aktuál. proud [A]

Poslední přijatá hodnota aktuálního proudu.

Proud[Ah]

Denní hodnota výroby.

Celk. proud [Ah]

Celková hodnota výroby od okamžiku uvedení do provozu.

Stav

Odchylka v denní výrobě všech stringů je v toleranci 30%.
Odchylka v denní výrobě všech stringů není v toleranci 30%.

Rozkliknutím stringboxu se zobrazí detailní přehled o výrobě jednotlivých stringů.

Detailní pohled na stringbox

sim/portal/diag/stringbox.txt · Poslední úprava: 2014/12/15 13:15 autor: ondra

Nástroje pro stránku