Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:portal:alarm:comm_check

Kontrola komunikace

Slouží k zobrazení záznamů alarmů kontroly komunikace s elektroměrem.

Časový interval alarmů

Zaznamenané alarmy mohou být zobrazeny pro den, měsíc a rok. Časový interval slouží k určení dne (dní), pro které je vypsaný seznam zaznamenaných alarmů.

Předchozí tlačítko Předchozí posouvá zobrazený časový interval o jedna zpět. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku zpět se zobrazí předchozí den atd.
Nahoru tlačítko Rozsah zvětšuje zobrazený interval. Pokud máme denní interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se měsíční interval. Pokud máme měsíční interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se roční interval.
Další tlačítko Další posouvá zobrazený časový interval o jedna dopředu. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku vpřed se zobrazí následující den atd.

  • Od datum prvního dne intervalu
  • Do datum posledního dne intervalu. Pokud je interval pouze jeden den, je datum v polích Od a Do stejné.
  • Dnes po kliknutí se automaticky vyplní pole Od a Do s aktuálním datem.
  • Měsíc (např. leden, únor…) po kliknutí se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním měsíci a pole Do posledního dne v aktuálním měsíci.
  • Rok (např. 2010, 2011…) po kliknutí na tlačítko se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním roce a pole Do posledního dne v aktuálním roce.

Časový interval alarmů

Seznam alarmů


Čas alarmu

Kdy byl alarm vyhlášen.

Zdroj alarmu

Elektroměr

Sériové číslo

Sériové číslo je jedinečný identifikátor výrobce.

Hodnota alarmu

Doba, po kterou je zařízení ve výpadku.

Detail alarmu

Nastavená časová prodleva v sekundách od vzniku alarmu do jeho vyhlášení (nastavuje se v Solar Monitoru).

Seznam alarmů kontroly komunikace

sim/portal/alarm/comm_check.txt · Poslední úprava: 2014/12/11 08:44 autor: ondra

Nástroje pro stránku