Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:manual:rozsirujici_moduly:sm2_pc

SM2-PC


PC modul (Power Control) slouží k řízení výkonu Vaší solární elektrárny. Na základě příkazu odběratele (ČEZ, E.ON, apod.) elektrárna svůj výkon automaticky přizpůsobí. PC modulem lze řídit výkon činný i jalový.

Připojení signálů pro řízení výkonu

Pro správnou funkci řízení výkonu přivést do svorky ACOM a BCOM signál DC-. Ke zdroji řízení výkonu (zařízení operátora sítě) je třeba přivést signál DC+ na jeho společnou svorku. Signály pro řízení výkonu jsou pak přivedeny na svorky A1-A5 pro řízení činného výkonu v % a na svorky B1-B5 pro řízení jalového výkonu (cos φ). Následující obrázek znázorňuje příklad zapojení pro řízení činného výkonu v krocích 0 - 30 - 60 - 100%.Spuštění a konfigurace

Jakmile jsou moduly spojeny a k Solar Monitoru je připojen napájecí zdroj, musí svítit zelená LED dioda status. V opačném případě zkontrolujte spojení modulu s SM2-MU. V internetovém prohlížeči si otevřete menu “Nastavení systému / Řízení výkonu”. Zde je třeba nastavit jednotlivé kombinace vstupů a jim odpovídající hodnoty řízení výkonu v %, případně hodnoty cos φ.


Chcete-li využít modul řízení výkonu pro více Solar Monitorů, zvolte u nich možnost “Vzdálený” v položce “Zdroj řízení výkonu”. Dále vyplňte adresu SM2-MU, k němuž je připojen modul řízení výkonu.

Příklad propojení s PLC Tecomat Foxtrot od firmy Teco

Zapojení

Konfigurace pro 32 stupňů řízení výkonu

Technická specifikace PC modulu


Binární vstupy 2 x 5 vstupů s běžným Vcc a GND
Svorky max. průměr 1,5 mm²
Připojení HBUS
Rozměry 35,6 x 89,7 x 62,2 mm
Instalace DIN lišta
Napájení 12 – 24 V DC, max. 100 mA
Druh ochrany IP20
Teplotní rozsah -25 °C to +60 °C

sim/manual/rozsirujici_moduly/sm2_pc.txt · Poslední úprava: 2019/10/22 10:45 autor: ppodhajska