Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:portal:rychlynavod:prvnikrok

První krok


Co udělat než se na Portál Solar Monitor poprvé přihlásíte.

V případě, že nepoužíváte žádné zařízení Solar Monitor, pokračujte na Další >>

Zadejte název jednotky

V případě, že používáte zařízení SM1, SM2-MU, nebo SM2-RM a chcete posílat data na Portál, vyplňte ve Vaší jednotce pole Název jednotky.
Ve webovém rozhraní zařízení vstupte do menu Nastavení systému

V menu Nastavení systému vyplňte pole Název jednotkyPo každé změně v nastavení jednotky stikněte tlačítko .Povolte odesílání dat

Povolením odesílání se data, odeslaná ze zařízení, ukládají na Portálu.


Ve webovém rozhraní zařízení vstupte do menu Nastavení systému/Síť a čas.

Povolte odesílání na Portál …
… a stikněte tlačítko . Od této chvíle začne jednotka s nastavenou periodou odesílat data na Portál.Pokud chcete, otestujte funkčnost odeslání:


Stiskněte tlačítkoNa Portál odejde testovací zpráva a zobrazí se stav doručování. Pokud byla data úspěšně odeslána, vytvoří se na adrese http://portal.solarmonitor.cz nový účet, kde se data ukládají.sim/portal/rychlynavod/prvnikrok.txt · Poslední úprava: 2014/08/27 14:43 autor: ondra