Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:portal:overview:list

Seznam elektráren

Titulní stránka portálu Solar Monitor. Zobrazuje přehled všech spravovaných elektráren. Slouží jako rozcestník pro zobrazení detailních informací o konkrétní elektrárně.

 Titulní stránka Portálu Solar Monitor

Přehled ovládacích prvků

Přihlášení

Pokud jste správci elektrárny, v záhlaví titulní stránky se můžete přihlásit. Získáte tím přístup do zabezpečených částí portálu a budete moct měnit nastavení Vaší elektrárny.  Přihlašovací formulář

Volba jazykové mutace

 Volba jazykové mutace Změnou obsahu comboboxu přeložíte portál do jiného jazyka. K dispozici jsou následující překlady:

  • CZ - Český jazyk
  • EN - Anglický jazyk
  • DE - Německý jazyk

Nápověda

Možnost zobrazit nápovědu k Portálu i ostatní uživatelské příručky Solar Monitor.

Přehled elektráren

Záhlaví tabulky elektráren obsahuje možnost změnit počet zobrazených elektráren. Na pravé straně je pole umožňující vyhledávání mezi elektrárnami podle jejich jména. Záhlaví tabulky elektráren

Vzdálený přístup do Solar monitoru

V prvním sloupci Přehledu je ikonka pro vzdálený přístup do jednotky Solar Monitor. Po kliknutí na tuto ikonu můžete prohlížet a editovat přímo jednotku Solar Monitor připojenou na elektrárně.
 Veřejný přístup Veřejný přístup: do jednotky Solar Monitor se může podívat kdokoli
 Neveřejný přístup Neveřejný přístup: URL elektrárny je vyplněné, ale elektrárna není přístupná. Odkaz je přístupný až po přihlášení správce elektrárny.
 Bez vzdáleného přístupu Bez vzdáleného přístupu: jednotka Solar Monitor není přístupná, protože není vyplněné pole URL elektrárny

Přímý přístup do jednotky Solar Monitor je závislý na administraci:

  • pole URL elektrárny v Administraci / Přehled / Nastavení jednotek Poznámka: Solar monitor musí mít veřejnou IP adresu a být přístupný z internetu. Dejte pozor na konfiguraci routerů zajišťujících připojení do internetu.
  • checkbox Veřejný přístup v Administrace / Přihlásit / Přihlašovací údaje Poznámka: Tato možnost zpřístupní veškerá data uložená na portále.

Název Elektrárny

Zobrazuje název elektrárny. Po kliknutí na tento text se dostanete na přehled elektrárny. Název svojí elektrárny můžete změnit v poli Jméno v Administraci / Přehled / Nastavení elektrárny

Čas poslední aktualizace

Zobrazuje čas kdy na portál naposledy přišla data. Pokud dlouhou dobu nebyla žádná data doručena a jednotka Solar Monitor je v pořádku, zkontrolujte přípojení Solar Monitoru k internetu.

Vyrobená energie

Celková energie, kterou elektrárna vyrobila. Na tomto místě se zobrazuje stejné číslo jako v jednotce Solar Monitor na titulní stránce.

Instalovaný výkon

Instalovaný výkon elektrárny. Údaj o instalovaném výkonu se bere z jednotky Solar Monitor. Na portále nelze změnit.

Aktuální výkon

Poslední přijatá hodnota Aktuálního výkonu. Čas, kdy byla tato hodnota aktuální je zobrazená v poli Aktualizace. V dalším sloupci je aktuální výkon vyjádřený v procentech vzhledem k instalovanému výkonu.

Kontrola stavu elektrárny

Rychlá kontrola stavu elektrárny.
Elektrárna vyrábí Elektrárna vyrábí: aktuální výkon je větší než 1% instalovaného výkonu
Elektrárna vyrábí Elektrárna nevyrábí nebo není veřejná: Aktuální výkon je menší než 1% instalovaného výkonu, ale Solar monitor komunikuje s portálem. Tato ikona se také zobrazuje pokud elektrárna nemá povolený Veřejný přístup
Chyba komunikace: Jednotka neposílá data dle nastavené periody (výpadek internetu, odesílání dat na portál je vypnuté, problém na serveru)
Služba vypnuta Služba vypnuta: služba webového portálu byla pro tuto elektrárnu vypnuta provozovatelem

sim/portal/overview/list.txt · Poslední úprava: 2014/12/10 11:32 autor: ondra