Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:portal:graph:water_consumption

Celková spotřeba vody

Slouží k zobrazení informace o spotřebě vody ve vybraném časovém období.

Spotřeba vody

Spotřeba vody je zobrazena modrou barvou. Jednotky (m3) jsou zobrazené na levé straně grafu.


Zdroj informací o spotřebě vody. Pokud je více vodoměrů, je možné zvolit buď zobrazení informací o spotřebě vody z vybraného vodoměru nebo ze všech vodoměrů najednou.

Celková spotřeba vody

sim/portal/graph/water_consumption.txt · Poslední úprava: 2014/12/10 09:18 autor: ondra