Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:portal:admin:invoice

Fakturace

Podmínkou pro používání fakturace je správné vyplnění údajů v podmenu Fakturace, Ceny, Výkazy.

Data pro fakturaci

Údaje pro fakturaci je možné vyplnit třemi způsoby.

Můžete vyplnit každou kolonku zvlášť, použít zálohovaný konfigurační xml soubor z jednotky Solar Monitor nebo nahrát data přímo z jednotky Solar Monitor prostřednictvím zadání její veřejné IP adresy.

Pro použití konfiguračního souboru si nejdříve zálohujte konfiguraci jednotky Solar Monitor do PC. Poté přes tlačítko Výběr vyhledejte cestu k tomuto souboru ve Vašem PC. Stisknutím Načíst ze souboru dojde k vyplnění všech políček najednou.

Další možností, jak hromadně načíst data přímo z jednotky, je zadáním její veřejné IP adresy. Poté stačí stisknout tlačítko Načíst ze zařízení


Data pro fakturaci


Druhá a třetí varianta zadání údajů předpokládá, že všechna data pro fakturaci byla předtím vyplněna a uložena v jednotce Solar Monitor.FakturaceFakturace
Identifikační údaje

Výrobce, Provozovatel DS, Odběratel energie: do těchto sloupců vyplňte údaje pro každý subjekt.

Identifikační údaje
Energetické údaje

ID Reg. Účastníka Trhu: Zadejte IDRÚT. Tento údaj přiděluje operátor trhu s energií (OTE).
EAN (18): Zadejte 18-místné číslo EAN výrobny.
Číslo elektroměru: Zadejte výrobní číslo hlavního (4-kvadrantního) elektroměru v předávacím místě.
Označení / č. obj.: Zadejte identifikační číslo smlouvy nebo výrobny, tak jak jej vyžaduje Váš PDS.
Číslo sml. s PDS: Zadejte číslo smlouvy o úhradě regulovaných plateb za elektřinu z obnovitelných zdrojů, uzavřenou s Vaším PDS.
Datum sml. s PDS: Zadejte datum uzavření výše uvedené smlouvy.
Číslo sml. s odběratelem: Zadejte číslo smlouvy s odběratelem Vašich přebytků
Dat. sml. s odběratelem: Zadejte datum uzavření výše uvedené smlouvy.

Energetické údajeNastavení faktury

Výrobce je: Vyberte živnostník / firma
Veden v živ. rejstříku na:/Vedena u soudu: Živnostník - zadejte, kde je veden Váš živnostenský list (vepiště ve správném 6. pádu), Firma - zadejte soud, u kterého je vedena Vaše firma.
Živnostenský list číslo: / Spisová značka: Živnostník - zadejte číslo Vašeho živnostenského listu, Firma - zadejte spisovou značku.
Způsob úhrady: Vyberte způsob úhrad za vystavené faktury.
Doba splatnosti: Zadejte dobu splatnosti Vašich faktur.
Variabilní symbol: Zadejte variabilní symbol pro Vámi vystavené faktury (pozn.: pokud nevyplníte toto pole, bude symbol vygenerován z čísla faktury, zadaného před tiskem každé faktury. Případná písmena budou ignorována)
Fakturu vystavil: Zadejte jméno osoby pověřené fakturací.
Telefon vystavitele: Zadejte telefon osoby pověřené fakturací.


Nastavení faktury
Po každé změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit změny

CenyZde je třeba zadat aktuální ceny, platné pro současný rok.


Ceny


Nastavení cen

Režim dotací: Vyberte režim Vaši výrobny (Zelený bonus / povinný výkup).
Zelený bonus / Povinný výkup: Zadejte hlavní výkupní cenu podle data zprovoznění Vaší FVE a aktuálních podmínek. Tyto informace získáte na ERU.
Decentrální výroba: Zadejte cenu za decentrální výrobu. Tuto cenu zjistíte od provozovatele distribuční soustavy (PDS).
Prodej na trhu: Zadejte cenu, za kterou prodáváte přebytky dalšímu subjektu na trhu s energií. Tuto cenu zjistíte z příslušné smlouvy.
Jsem plátcem DPH: Zaškrtněte, pokud jste plátce DPH.
Sazba DPH: Vyplňte sazbu DPH v procentech.
Měna: Zadejte měnu Vašeho státu.

Nastavení cen


Po každé změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit změny

VýkazyVýkazy


Informace o výrobně

Název výrobny: Zadejte název výrobny přesně podle rozhodnutí o udělení licence od energetického regulačního úřadu (ERÚ)
Výrobna - kraj: Zadejte v jakém kraji se výrobna nachází. Včetně „kraj“ nebo „hlavní město“.
Číslo licence na výrobu: Zadejte číslo Vaší licence na výrobu.
Druh OZE: Vyberte druh obnovitelného zdroje.
Datum zprovoznění: Zadejte datum uvedení do provozu.

Informace o výrobněParametry výrobny

Napětí v místě předání: Zadejte předávací napětí. Příklad: 230 nebo 400 (pro třífázové připojení).
Označení dle smlouvy: Zadejte označení předávacího místa podle smlouvy o připojení.

Parametry výrobnyVýkaz

Vystaven v: Zadejte místo vystavení výkazu v 6.pádu.
Vystavil: Zadejte jméno osoby pověřené vykazováním.
Výkaz o výrobě dle: Vyberte požadovaný formulář výkazu. Vyberte variantu podle obdržené smluvní dokumentace od PDS.
Region: Zadejte název regionu.Výkaz


Po každé změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit změny

sim/portal/admin/invoice.txt · Poslední úprava: 2013/12/20 12:31 autor: ondra