Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:portal:graph:gas_consumption

Celková spotřeba plynu

Slouží k zobrazení informace o spotřebě plynu ve vybraném časovém období.

Spotřeba plynu

Spotřeba plynu je zobrazena světle modrou barvou. Jednotky (m3) jsou zobrazené na levé straně grafu.


Zdroj informací o spotřebě plynu. Pokud je více plynoměrů, je možné zvolit buď zobrazení informací o spotřebě plynu z vybraného plynoměru nebo ze všech plynoměrů najednou.

sim/portal/graph/gas_consumption.txt · Poslední úprava: 2014/12/10 09:19 autor: ondra