Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:portal:admin:audit

Data pro audit

Zde se zadávají data pro audit, který slouží k porovnání skutečné výroby elektrárny s předpokládanou výrobou za vybraný rok.


Konfigurace dat PVGIS

Slouží pro získání informací o nastavení fotovoltaických panelů a zjištění vyrobené roční energie. Správné umístění fotovoltaických panelů je nejdůležitějším technickým předpokladem instalace fotovoltaické elektrárny. Rozhodující je lokalita, sklon panelů a orientace fotovoltaických panelů vůči jihu.

Odhadované ztráty systému


Zvolte odhadované ztráty sytému v %. Tyto ztráty jsou závislé na technické dokonalosti fotovoltaického systému. Dříve se počítalo se 14 %, dnes moderní fotovoltaický systém dosahuje pouze 10 - 11% ztrát.

Sklon modulu [0..90]


Je úhel mezi panelem a vodorovnou základnou. V našich podmínkách je ideální sklon 36 °, ovšem pokud se sklon nachází v rozmezí 25° – 60° jsou ztráty minimální. Proto zde postačí pouze přibližná hodnota.

Orientace modulu [-180..180] (E:-90 S:0)


Zadejte úhel natočení panelu oproti ideální jižní orientaci. Pozor na znaménko, pokud je orientace vychýlena směrem k východu, je zapotřebí před úhel dopsat znaménko mínus (-). V našich podmínkách je ideální orientace 1° na jihozápad.

Zeměpisná šířka


Zadejte GPS souřadnice zeměpisné šířky Vaší FVE. Pomocí komba Zeměpisná šířka vyberte zda se jedná o severní (N) nebo jižní (S) zeměpisnou šířku.

Zeměpisná délka


Zadejte GPS souřadnice zeměpisné délky Vaší FVE. Pomocí komba Zeměpisná délka vyberte zda se jedná o východní (E) nebo západní (W) zeměpisnou délku.


Po vyplnění GPS souřadnic s polohou Vaší FVE stiskněte tlačítko Zobrazit
Vyplní se tabulky s výrobou elektrické energie v jednotlivých měsících dle PVGIS a ČHMÚ.

Pozn.: Souřadnice s polohou lze získat také automaticky dle IP adresy Vašeho PC kliknutím na tlačítko Moje poloha


Konfigurace dat PVGISPředdefinované oblasti


Další možností jak získat data je přímým výběrem z uvedených lokalit.Klikněte na , rozbalí se nabídka. Z této nabídky zvolte příslušnou lokalitu.


Předdefinované oblastiData podle PVGIS


Tabulka s výrobou elektrické energie v jednotlivých měsících dle PVGIS.

Data podle PVGISData podle ČHMÚ


Tabulka s výrobou elektrické energie v jednotlivých měsících dle ČHMÚ.

Data podle ČHMÚ

Po každé změně nastavení nezapomeňte kliknout na Uložit změny

sim/portal/admin/audit.txt · Poslední úprava: 2014/12/11 09:28 autor: ondra