Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:portal:export:energy

Energie

Slouží k výstupu dat o celkové vyrobené energii elektrárny nebo jednotlivých střídačů.

Export dat do formátu CSV


Export slouží pro další zpracování dat. Vyexportovaný soubor je připraven především pro použití v aplikaci MS Excel, kde je velice snadné provádět načtení souborů v CSV formátu. Na základě vyexportovaných dat můžete provádět výpočty nebo vytvářet grafy. Můžete si vybrat CSV oddělovač a desetinný oddělovač, se kterými budou exportována data do CSV souboru.

Celková energie

Vyberte jednotku (popř. jednotky) Solar Monitor pro export dat celkové vyrobené energie.

Energie střídačů

Pro export vyrobené energie z daného střídače (popř. střídačů).


Spustit export Klikněte pro vygenerování CSV souboru.

Export dat energie

sim/portal/export/energy.txt · Poslední úprava: 2014/12/11 08:49 autor: ondra