Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:portal:alarm:sensor

Senzory

Slouží k zobrazení záznamů alarmů senzorů.

Seznam alarmů


Čas alarmu

Kdy byl alarm vyhlášen.

Zdroj alarmu

Název senzoru, kde došlo k alarmu (nastavuje se v jednotce Solar Monitor).

Sériové číslo

Sériové číslo je jedinečný identifikátor výrobce.

Hodnota alarmu

Naměřená hodnota mimo povolený rozsah hodnot, aktuální v čase vyhlášení alarmu. Pokud je zaznamenána hodnota -999.9, mohlo dojít k chybě nebo odpojení senzoru a v tom případě je třeba zkontrolovat správnost připojení.

Detail alarmu

Povolené rozmezí hodnot (nastavuje se v jednotce Solar Monitor)

Seznam alarmů senzorů

sim/portal/alarm/sensor.txt · Poslední úprava: 2014/12/11 08:39 autor: ondra