Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:portal:ote:prvni_krok

První krok


Pro spuštění automatického výkaznictví je třeba provést následující kroky.

Objednání služby

Službu Výkazy Online můžete objednat emailem,, nejlépe však přes náš eshop.
Výběr zprostředkovatele

Abychom za Vás mohli měsíčně vykazovat, je nutné, abyste nám po dokončení objednávky Vy, jako výrobce, dal k této činnosti oprávnění.

Oprávnění zprostředkovateli se uděluje následujícím způsobem:

  • po přihlášení do webového portálu CS OTE klikněte v horním Menu na záložku POZE a dále na Oprávnění na zprostředkovatele.

  • na další obrazovce klikněte na tlačítko Nové

  • následně se otevře formulář, ve kterém je potřeba vyplnit počáteční (ne starší než dnešní) a konečné datum platnosti oprávnění pro zprostředkovatele, identifikaci výrobce a zprostředkovatele a aktivity, pro které bude mít prostředkovatel oprávnění. Konečné datum doporučujeme zvolit co možná nejvzdálenější, abyste nemuseli v následujících letech obnovovat elektronický podpis. Ušetříte poplatek za jeho obnovování a starosti s celým souvisejícím procesem.

  • je nezbytné, udělit zprostředkovateli oprávnění pro všechny aktivity abyste následně mohli výkaznictví provádět automaticky přes systém Solar Monitor, zároveň tak ušetřite do budoucna poplatek za obnovení elektronického podpisu


Vyplněním tohoto formuláře jste nám udělil oprávnění k zadávání Vašich údajů o výrobě.

Jakmile bude na portálu CS-OTE (v záložce POZE/Oprávnění na zprostředkovatele) změněn status opravnění z Návrh na Schváleno, bude možné přistoupit k aktivaci výkaznictví.


sim/portal/ote/prvni_krok.txt · Poslední úprava: 2019/08/19 15:06 autor: ondra