Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:portal:ote:vystaveni_vykazu

Vystavení výkazu


Po dokončení aktivace (propojení elektrárny s Vaším účtem v CS-OTE) máte nyní možnost vykazovat.

Přihlašte se na Portál Solar Monitor, kde se po prokliknutí na elektrárnu, na úvodní stránce Přehled elektrárny vpravo nyní nachází tlačítko Vystavit výkaz.


Pod tlačítkem Vystavit výkaz jste informováni o tom, zda je připraven nějaký výkaz k vystavení a o jejich počtu.Pokud není žádný výkaz připraven, je celé toto pole zašedivělé.Pokud jsou k vystavení připravené nějaké výkazy, klikněte na tlačítko Vystavit výkaz.

Průvodce Vás ve čtyřech krocích provede procesem vystavení.

Volba výkazu

V prvním kroku se zobrazí informace o výrobním zdroji.
V následující roletce vyberte výrobní zdroj a období, pro který chcete zadávat výkaz. Pokud máte k vystavení výkazy za více období, vykazujte od nejstaršího.Při vyplňování měsíčních výkazů za odběrné místo s více připojenými zdroji se musí postupovat podle následujícího pravidla. Dříve než vyplníte výkaz za zdroj, který je připojen přímo, musí již být zaslány výkazy za všechny ostatní „vnořené“ zdroje. Přímo připojený zdroj poznáte následujícím způsobem. Pokud je v informacích u daného zdroje, v řádku Výkaz za EAN uvedeno ANO, zdroj je přímo připojený. Ostatní zdroje mají v tomto řádku uvedeno NE a jsou „vnořené“.Po výběru zdroje a po stisknutí tlačítka je možné editovat technická data výkazu.

Zadání hodnot výroby
Šedé položky jsou needitovatelné a jsou automaticky načteny ze systému operátora trhu.

Zkontrolujte hodnotu svorkové výroby a případně ji upravte.

Pokud má být hodnota v poli Technologická vlastní spotřeba nenulová, upravte ji.

Pole Z toho lokální spotřeba se vyplní automaticky. Vypočítá se z hodnot v polích Svorková výroba, Elektřina dodaná do soustavy a Technologická vlastní spotřeba

Pokud jste si Výkazy OTE aktivovali v průběhu měsíce, není hodnota svorkové výroby za tento první měsíc kompletní a je třeba ji vyplnit ručně.


Pole s jednotkami MWh je potřeba vyplňovat s přesností na 3 desetinná místa.

Znak pro desetinnou čárku pište jako desetinnou tečku.

Kliknutím na tlačítko přejdete na další krok. V případě potřeby zvolit jiný výrobní zdroj se vraťte tlačítkem

Potvrzení výkazu


Zkontrolujte výkaz a tlačítkem ho odešlete do systému CS-OTE. V případě potřeby upravit hodnoty výkazu se vraťte tlačítkem

Odeslání výkazu


Po úspěšném odeslání dat se zobrazí následující informace o jejich přijetí do systému CS-OTE.

Výkaz má po přijetí do systému OTE status „Nezúčtováno“ do doby než účtárna provede zúčtování. Po něm se status přepne na „Zúčtováno“ a finálně na „Vystaven doklad“.


Všechny vystavené výkazy najdete na Portálu Solar Monitor v záložce Výkazy a faktury v Přehledu měsíčních výkazůsim/portal/ote/vystaveni_vykazu.txt · Poslední úprava: 2015/03/11 08:48 autor: ondra