Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:portal:invoice:vykaz_mesicni

Měsíční výkaz (přehled výkazů - historie)


Po přihlášení na Portál Solar Monitor a prokliknutí na elektrárnu jsou dva možné způsoby, jak zobrazit historii.

Buď prostřednictvím odkazu Historie výkazů na úvodní stránce Přehled, nachází se v Přehledu vpravo pod tlačítkem Vystavit výkaz.


Nebo v menu Portálu Solar Monitor, záložka Výkazy a faktury/Měsíční výkaz-podporovaná výroba.

Tato tabulka představuje přehled měsíčních výkazů a zároveň umožňuje jejich správu


Název společnosti
Jméno společnosti, pro kterou je nárok na podporu registrovaný.

Identifikační číslo (IČ)
Vyplněno z databáze ERÚ

Za období od-do
Možnost zobrazit výkazy vystavené ve vybraném časovém úseku.
Po výběru období stiskněte pro aktualizaci seznamu výkazů.


EAN OPM
Jednoznačný identifikátor společností (13ti místný) či odběrných míst (18ti místný) v systému operátora trhu

ID výr. zdroje
Unikátní označení výrobního zdroje, přiřazené od ERÚ

Datum od-do
Období za které je výkaz vystaven

Verze
0 - za dané období ještě nebyl vystaven výkaz, výkaz je ve stavu připraven
1, 2, 3, … - počet, kolikrát byl daný výkaz již vystavený/upravovaný

Datum výkazu
Datum a čas vystavení výkazu

Status
V jakém stavu se nachází měsíční výkaz

Atribut Status může nabývat těchto hodnot:
Připraveno - výkaz je připraven k vystavení
Nezúčtováno - výkaz byl přijat do systému OTE, ale zatím neprošel účtárnou
Zúčtováno - výkaz prošel účtárnou a čeká se na vystavení dokladu
Vystaven doklad
Stornováno - výkaz nebyl správně vystaven a je třeba ho vystavit znovu.
Opravný doklad

Poslední aktualizace
Datum a čas poslední synchronizace s portálem CS-OTE

Ikony - výkaz, graf, faktura
Pro zobrazení náhledu výkazu v PDF, stiskněte .

Prostřednictvím tlačítka zobrazíte Graf dodané/odebrané energie.

V případě, že chcete výkaz opravit, stiskněte . Následně znovu projděte všemi kroky vystavení.

Pro zobrazení a tisk dokladu o výplatě podpory klikněte na ikonu . V případě čtvrtletního zúčtování se tato ikona objeví až po zúčtování posledního výkazu ve čtvrtletí.

sim/portal/invoice/vykaz_mesicni.txt · Poslední úprava: 2015/03/11 09:36 autor: ondra