Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:portal:admin:log

Log přístupů

Časový interval zobrazených přístupů

Zaznamenané přístupy mohou být zobrazeny pro den, měsíc a rok. Časový interval slouží k určení dne (dní), pro které je vypsaný seznam zaznamenaných přístupů.

Předchozí tlačítko Předchozí posouvá zobrazený časový interval o jedna zpět. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku zpět se zobrazí předchozí den atd.
Nahoru tlačítko Rozsah zvětšuje zobrazený interval. Pokud máme denní interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se měsíční interval. Pokud máme měsíční interval a klikneme na tlačítko Rozsah, zobrazí se roční interval.
Další tlačítko Další posouvá zobrazený časový interval o jedna dopředu. Máme-li zobrazený denní interval, po kliknutí na šipku vpřed se zobrazí následující den atd.

  • Od datum prvního dne intervalu
  • Do datum posledního dne intervalu. Pokud je interval pouze jeden den, je datum v polích Od a Do stejné.
  • Dnes po kliknutí se automaticky vyplní pole Od a Do s aktuálním datem.
  • Měsíc (např. leden, únor…) po kliknutí se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním měsíci a pole Do posledního dne v aktuálním měsíci.
  • Rok (např. 2010, 2011…) po kliknutí na tlačítko se automaticky vyplní pole Od prvního dne v aktuálním roce a pole Do posledního dne v aktuálním roce.

Časový interval alarmů

Seznam přístupů

Záznam všech činností uživatele na portálu, které provedl po přihlášení na elektrárnu.
Seznam přístupů lze vygenerovat do CSV souboru. Vygenerovaný soubor je připraven především pro použití v aplikaci MS Excel, kde je velice snadné provádět načtení souborů v CSV formátu. Na základě vyexportovaných dat můžete provádět výpočty nebo vytvářet grafy. Můžete si vybrat CSV oddělovač a desetinný oddělovač, se kterými budou exportována data do CSV souboru.

Spustit export Klikněte pro vygenerování CSV souboru.

Záhlaví tabulky přístupů obsahuje možnost změnit počet zobrazených přístupů. Na pravé straně je pole umožňující vyhledávání přístupů podle názvu zařízení.
Záhlaví tabulky přístupů

Čas

Datum a čas provedení činnosti.

Zařízení

Název Vaší FVE (jak je pojmenovaná v jednotce Solar Monitor).

Uživatel

Jméno uživatele.

Host IP

IP adresa zařízení, ze kterého se na portál přistupovalo.

Skript

Popis činnosti, kterou uživatel na portálu provedl.

SQL [s]

Kolik vteřin trvalo vykonání MYSQL dotazu.

PHP [s]

Kolik vteřin trvalo vykonání PHP skriptu.

Seznam logů

sim/portal/admin/log.txt · Poslední úprava: 2014/12/11 09:29 autor: ondra