Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:portal:graph:inverter

Veličiny a výroba měniče

Slouží k zobrazení a porovnání vyrobené energie. Zobrazené jsou celkem dva grafy. Horní graf zobrazuje sloupcový graf vyrobené energie. Spodní graf umožňuje zobrazit: Výkon s osvitem, Fázový a celkový výkon, Proud, Napětí, Frekvenci a Teplotu. Hned pod menu je rámeček ve kterém můžete nastavit interval pro který se vykreslí oba grafy.

Výroba střídače

První graf zobrazuje pomocí zelených sloupců vyrobenou energii. V denním grafu je zobrazena suma vyrobené energie pro každou hodinu. Měsíční graf zobrazuje vyrobenou energii pro každý den. Roční graf ukazuje součet za každý měsíc.

Data pro graf zasílá jednotka Solar Monitor. Minimální zaslaná hodnota je 1kWh. Proto se v klimaticky nepříznivých dnech může stát, že se místo grafu zobrazí hláška Žádná data k zobrazení…. Tato hláška znamená, že za zvolený časový interval se ještě nevyrobila ani 1kWh elektrické energie.

Vyrobená energie může být měřena pomocí elektroměru. Toto je přesná a preferovaná varianta. Druhou možností je vyčítat tyto údaje přímo ze střídače. Zde ale můžou vzniknout chyby způsobené měřením střídače a ztrátami na vedení. Hodnoty pak jsou spíše orientační. Výroba střídače

Veličiny střídače

Graf Veličiny a střídače je liniový. V denním pohledu zobrazuje všechna přijatá data (dle nastaveného intervalu, min. 5 minut). Při intervalu větším než dva dny se data průměrují (pomocí aritmetického průměru) z příjatých dat za časový interval 30 minut. Pokud zobrazený interval přesáhne 30 dní, zobrazená data se průměrují (pomocí aritmetického průměru) z přijatých za časový interval 24 hodin.

Tento graf umožňuje zobrazit hodnoty poskytované přímo střídačem. Zobrazení konkrétní veličiny lze zvolit v checkboxu Typ grafu. K dispozici jsou tyto možnosti: Výkon s osvitem, Fázový a celkový výkon, Proud, Napětí, Frekvence, Teplota. Protože data pro tento graf poskytují přímo střídače, zobrazí se pouze to, co poskytuje Váš konkrétní typ střídače. Jinými slovy může se stát, že některý graf bude prázdný. Jediná data pro osvit neposkytuje střídač, ale senzor osvitu.

Druhý checkbox Střídače umožňuje zvolit konkrétní monitorovaný střídač, pro který se vykreslí graf

Veličiny střídače

sim/portal/graph/inverter.txt · Poslední úprava: 2014/12/10 09:23 autor: ondra