Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:portal:export:sensor

Senzory

Slouží k výstupu dat z připojených senzorů.

Export dat do formátu CSV


Export slouží pro další zpracování dat. Vyexportovaný soubor je připraven především pro použití v aplikaci MS Excel, kde je velice snadné provádět načtení souborů v CSV formátu. Na základě vyexportovaných dat můžete provádět výpočty nebo vytvářet grafy. Můžete si vybrat CSV oddělovač a desetinný oddělovač, se kterými budou exportována data do CSV souboru.

Vyberte senzor (popř. senzory) pro export naměřených hodnot. V denním pohledu zobrazuje všechna přijatá data (dle nastaveného intervalu, min. 5 minut). Při intervalu větším než dva dny se data průměrují (pomocí aritmetického průměru) z příjatých dat za časový interval 60 minut. Pokud zobrazený interval přesáhne 30 dní, zobrazená data se průměrují (pomocí aritmetického průměru) z přijatých za časový interval 24 hodin.

Export průměrných hodnot

V denním pohledu zobrazuje všechna přijatá data (dle nastaveného intervalu, min. 5 minut). Při intervalu větším než dva dny se data průměrují (pomocí váženého průměru) z příjatých dat za časový interval 60 minut. Pokud zobrazený interval přesáhne 30 dní, zobrazená data se průměrují (pomocí váženého průměru) z přijatých za časový interval 24 hodin.


Spustit export Klikněte pro vygenerování CSV souboru.

Export dat senzorů

sim/portal/export/sensor.txt · Poslední úprava: 2014/12/11 08:51 autor: ondra