Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:portal:graph:audit

Audit

Slouží k porovnání skutečné výroby elektrárny s předpokládanou výrobou za vybraný rok. Podmínkou zobrazení dat je správné vyplnění údajů v podmenu Administrace/Data pro audit.

Časový interval grafu

Graf může být vykreslený pro vybraný rok. Časový interval slouží k určení roku, pro který má být graf vykreslený.

Předchozí tlačítko Předchozí posouvá zobrazený časový interval o jedna zpět. Po kliknutí na šipku zpět se zobrazí předchozí rok atd.
Další tlačítko Další posouvá zobrazený časový interval o jedna dopředu. Po kliknutí na šipku vpřed se zobrazí následující rok atd.

  • Rok (nastaven právě probíhající rok) - po kliknutí na tlačítko se zobrazí graf v aktuálním roce.

Časový interval grafu

Roční audit

Přehled o tom, jaká byla v jednotlivých měsících vybraného roku skutečná výroba elektrárny v porovnání s předpokládanou výrobou dle PVGIS a ČHMÚ.


PVGIS Předpokládaná výroba dle PVGIS. PVGIS je matematický model Evropské komise, který umožňuje kalkulaci výroby elektřiny v konkrétním místě kdekoli v Evropě i v Africe. Využívá jak údaje ze satelitních měření, tak z pozemních meteostanic.
ČHMÚ Předpokládaná výroba dle ČHMÚ. Data ČHMÚ se opírají o měření z meteorologických stanic.
Vyrobená energie Skutečná vyrobená energie z Vaší FVE.


Svislé sloupce příslušné barvy znázorňují měsíční výrobu, vodorovné čáry přílušné barvy znázorňují průměrnou roční výrobu.


Roční audit


Klikněte na tlačítko Tabulka pro zobrazení přehledu výnosů s průměrným osvitem.

Přehled výnosů s průměrným osvitem

Poskytuje detailní přehled a porovnání měsíčních hodnot osvitu s předpokládanou a skutečnou výrobou.

Průměrný osvit [W/m2]
Číselný údaj získaný zprůměrováním hodnot vyčtených ze senzoru osvitu (podmínkou je připojený senzor osvitu k jednotce Solar Monitor).

Vyrobená energie [kWh]
Skutečná vyrobená energie za měsíc.

  • červený údaj - předpokládaná výroba byla vyšší než skutečná
  • zelený údaj - skutečná výroba byla vyšší než předpokládaná


PVGIS [kWh]
Předpokládaná výroba dle PVGIS.

ČHMU [kWh]
Předpokládaná výroba dle ČHMÚ.


Přehled výnosů s průměrným osvitem

sim/portal/graph/audit.txt · Poslední úprava: 2014/12/10 10:20 autor: ondra