Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:portal:diag:inverter

Diagnostika střídačů

Slouží k detailnímu zobrazení stavu střídačů.

Střídače


Názvy a charakteristiky připojených střídačů.

Sériové číslo

Vyčítá se z jednotky Solar Monitor. Číslo je dané pořadím mezi ostatními střídači a stringboxy, v jakém je jednotka detekovala.

Aktualizace

Čas, kdy byly naposledy přijata data z jednotky Solar Monitor.

Inst. výkon

Údaj se nastavuje u střídačů v menu Administrace / Přehled / Nastavení jednotek

Výroba [kWh]

Denní výroba střídače.

Celk. výroba [kWh]

Celková výroba střídače od okamžiku jeho uvedení do provozu.
Poznámka: U střídačů, které neukládájí celkovou historii počítáme celkovou výrobu od doby, kdy začneme vyčítat denní.

Stav

Odchylka v denní výrobě střídače od ostatních střídačů je v toleranci 30%.
Odchylka v denní výrobě střídače od ostatních střídačů není v toleranci 30%.

Poznámka: Je nutné mít v menu Administrace / Přehled / Nastavení jednotek, správně nastavený instalovaný výkon všech střídačů.

Střídače Rozkliknutím střídače zobrazíte detailní přehled o jeho výrobě.

Detailní pohled na střídač

sim/portal/diag/inverter.txt · Poslední úprava: 2014/12/15 13:15 autor: ondra