Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:portal:alarm:inverter

Střídače

Slouží k zobrazení záznamů alarmů střídačů.

Seznam alarmů


Čas alarmu

Kdy byl alarm vyhlášen.

Zdroj alarmu

Název střídače, kde došlo k alarmu.

Sériové číslo

Sériové číslo je jedinečný identifikátor výrobce.

Hodnota alarmu

Error přečtený ve střídači, aktuální v čase vyhlášení alarmu (záleží na typu střídače, viz manuál ke střídači).

Detail alarmu

Detail erroru (záleží na typu střídače, viz manuál ke střídači).

Seznam alarmů střídačů

sim/portal/alarm/inverter.txt · Poslední úprava: 2014/12/11 08:41 autor: ondra