Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:portal:export:inverter

Střídače

Slouží k zobrazení jednotlivých veličin střídačů.

Export dat do formátu CSV


Export slouží pro další zpracování dat. Vyexportovaný soubor je připraven především pro použití v aplikaci MS Excel, kde je velice snadné provádět načtení souborů v CSV formátu. Na základě vyexportovaných dat můžete provádět výpočty nebo vytvářet grafy. Můžete si vybrat CSV oddělovač a desetinný oddělovač, se kterými budou exportována data do CSV souboru.

Export zvolené veličiny ze všech střídačů, Export zvolených veličin z vybraných střídačů
V denním pohledu zobrazuje všechna přijatá data (dle nastaveného intervalu, min. 5 minut). Při intervalu větším než dva dny se data průměrují (pomocí aritmetického průměru) z příjatých dat za časový interval 60 minut. Pokud zobrazený interval přesáhne 30 dní, zobrazená data se průměrují (pomocí aritmetického průměru) z přijatých za časový interval 24 hodin.

Seznam veličin

Fac - frekvence měniče
Iac - střídavý proud měniče
Ipv - stejnosměrný proud v měniči
Pac - výkon na výstupu střídače
Tkk - teplota střídače
Uac - střídavé napětí v měniči
Upv - stejnosměrné napětí v měniči

Export dat střídače

sim/portal/export/inverter.txt · Poslední úprava: 2014/12/11 08:52 autor: ondra