Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:portal:overview:overview

Přehled

Stránka Přehled elektrárny zobrazuje souhrnné informace o monitorované elektrárně. Přehled

Aktuální stav

Fotka

Fotka elektrárny může být změněna v menu Administrace / Přehled / Nastavení elektrárny. Pokud nebyla fotka zadána, zobrazuje se obrázek Solar Monitoru.

Stav

Online Online: Solar Monitor komunikuje
Offline Offline: Solar Monitor nezasílá data. S největší pravděpodobností je problém v připojení k internetu.
Konec platnosti licence Konec platnosti licence: Upozornění pro uživatele, že pro zajištění plnohodnotného monitoringu je potřeba prodloužit a uhradit licenci.
Služba vypnuta Služba vypnuta: služba webového portálu byla pro tuto elektrárnu vypnuta provozovatelem

Aktualizace

Čas, kdy byly naposledy přijata data z jednotky Solar Monitor.

Instalovaný výkon [kW]

Hodnota instalovaného výkonu se bere přímo z jednotky Solar monitor. Na portále tuto hodnotu nelze změnit.

Aktuální výkon [kW]

Poslední přijatá hodnota aktuálního výkonu. Hodnota pochází z doby kdy byla naposledy přijata data (viz. hodnota Aktualizace).

Dnešní výroba energie

Celková dnešní vyrobená energie ze všech zařízení.

Dnešní osvit

Zjednodušeně lze tuto hodnotu popsat jako energii nasvícenou za jeden den. Je počítaná jako integrál slunečního svitu (v jednotkách W/m3) přes časový interval jednoho dne (v hodinách). Výsledná hodnota je reprezentovaná jednotkou Wh/m3 a vyjadřuje souhrn energie dodané sluncem za jeden den. Aktuální stav elektrárny

Výkazy pro OTE

OTE
Více informací o tom, jak využít Portál Solar Monitor k vykazování na CS-OTE naleznete zde.

Energie

Informace o výrobě/spotřebě z jednotlivých zařízení (elektroměr, střídače, spotřeba energie, spotřeba plynu, spotřeba vody). Každé zařízení je vidět zvlášť.

Dnes

Dnešní výroba/spotřeba

Celkem

Celková výroba/spotřeba energie

Sériové číslo

Sériové číslo je jedinečný identifikátor výrobce.

Aktualizace

Čas, kdy byla naposledy přijata data ze zařízení.

Stav

Online Online: zařízení pracuje správně
Offline Offline: v případě výpadku dat nebo špatné hodnoty

Senzory

Jméno senzoru

Jméno senzoru se bere z jednotky Solar monitor, kde taky může být změněno.

Hodnota

Poslední přijatá hodnota senzoru. Přesný čas kdy byla tato hodnota aktuální je uvedený v poli Aktualizace.

Denní průměr

Zobrazená data se průměrují (pomocí aritmetického průměru) z přijatých za časový interval 24 hodin.

Sériové číslo

Sériové číslo senzoru. Pomocí něj lze senzor jednoznačně identifikovat.

Aktualizace

Čas, kdy byla naposledy aktualizována hodnota senzoru.

Stav

Online Online: Senzor pracuje správně
Offline Offline: v případě výpadku dat nebo špatné hodnoty
Senzory

Střídače

Jméno střídače

Jméno, případně typ střídače. Je automaticky načteno při detekci střídačů.

Výkon

Poslední přijatá hodnota aktuálního výkonu střídače. Přesný čas kdy byla tato hodnota aktuální je uvedený v poli Aktualizace.

Sériové číslo

Sériové číslo je jedinečný identifikátor výrobce.

Aktualizace

Čas, kdy byla naposledy aktualizována hodnota aktuálního výkonu.

Stav

Online Online: Střídač komunikuje a vyrábí elektrickou energii
Offline Offline: Indikuje chybu střídače. Zobrazí se v případě výpadku komunikace nebo v případě kdy střídač sice komunikuje, ale intenzita slunečního osvitu je věší než 100W/m3 a střídač stále nevyrábí.
Střídače

Stringboxy

Jméno stringboxu

Jméno, případně typ stringboxu. Je automaticky načteno při detekci stringboxů.

Proud

Poslední přijatá hodnota aktuálního proudu stringboxu. Přesný čas kdy byla tato hodnota aktuální je uvedený v poli Aktualizace.

Inst. proud

Hodnota instalovaného proudu daného stringboxu.

Sériové číslo

Sériové číslo je jedinečný identifikátor výrobce.

Aktualizace

Čas, kdy byla naposledy aktualizována hodnota aktuálního výkonu.

Stav

Online Online: Stringbox komunikuje a vyrábí elektrickou energii
Offline Offline: Indikuje chybu stringboxu. Zobrazí se v případě výpadku komunikace nebo v případě kdy stringbox nevyrábí.
Stringboxy

sim/portal/overview/overview.txt · Poslední úprava: 2014/12/10 11:37 autor: ondra