Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

sim:portal:rychlynavod:prvnikrok

Toto je starší verze dokumentu!


První krok


Co udělat než se na Portál Solar Monitor poprvé přihlásíte.

V případě, že nepoužíváte žádné zařízení Solar Monitor, pokračujte na Další >>

Zadejte název jednotky

V případě, že používáte zařízení SM1, SM2-MU, nebo SM2-RM a chcete posílat data na Portál, vyplňte ve Vaší jednotce pole Název jednotky.




Ve webovém rozhraní zařízení vstupte do menu Nastavení systému





V menu Nastavení systému vyplňte pole Název jednotky







Po každé změně v nastavení jednotky stikněte tlačítko .



Povolte odesílání dat

Povolením odesílání se data, odeslaná ze zařízení, ukládají na Portálu.






Ve webovém rozhraní zařízení vstupte do menu Nastavení systému/Síť a čas.





Povolte odesílání na Portál …








… a stikněte tlačítko . Od této chvíle začne jednotka s nastavenou periodou odesílat data na Portál.



Pokud chcete, otestujte funkčnost odeslání:


Stiskněte tlačítko



Na Portál odejde testovací zpráva a zobrazí se stav doručování. Pokud byla data úspěšně odeslána, vytvoří se na adrese http://portal.solarmonitor.cz nový účet, kde se data ukládají.



sim/portal/rychlynavod/prvnikrok.1398763318.txt.gz · Poslední úprava: 2014/04/29 11:21 autor: ondra

Nástroje pro stránku