Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:rm:rychly_navod:jak_na_to:nastaveni_pulzu

8. Nastavení čítání pulzů z elektroměru

Ve webovém rozhraní SM2-RM vstupte do menu Nastavení systému/Vstupy a měření
Zadejte název čítače a nastavte správný počet pulzů na 1 kWh.


Defaultně je v zařízení nastaveno čítání 1000 pulzů na 1 kWh. Změňte tuto hodnotu, pokud Váš elektroměr dává jiný počet pulzů. Pokud dává 1000 pulzů, přejděte na Další >>.


Počet impulzů na 1 kWh se obvykle pohybuje v rozmezí 250-1000 imp/1kWh. Pokud jsou na Vašem elektroměru 2 údaje s hodnotou o počtu impulzů, hodnota pro S0 výstup je zpravidla ta nižší.
Vyšší hodnota udává počet bliknutí světelné diody na elektroměru.


Postupujte dle návodu níže, je-li třeba nastavit jiný počet pulzů na 1 kWh než 1000:

1. Přímé měření

Ze štítku na elektroměru nebo z dokumentace k elektroměru zjistěte kolik pulzů na jednu kWh generuje Váš elektroměr na výstupu S0 a toto číslo vyplňte v SM2-RM do příslušného políčka v menu Vstupy a měření.

2. Nepřímé měření

Ze štítku na elektroměru nebo z dokumentace k elektroměru zjistěte kolik pulsů na jednu kWh generuje Váš elektroměr na výstupu S0 a toto číslo použijte dále pro výpočet viz příklad uvedený níže.

Příklad: Pokud je na elektroměru uvedeno, že na 1 kWh připadá např. 10000 impulsů.

Podívejte se na transformátor nepřímého měření el. energie, který je připojen k elektroměru (ke každé fázi 1 transformátor), měl by na něm být uveden poměr (např. 150A/5A). Výsledek tohoto poměru (v tomto případě číslo 30) se dosaďte do vzorce např. 10000/30. Celý vzorec v této podobě (tedy 10000/30) vyplňte v příslušném políčku v SM2-RM v menu Vstupy a měření.


Po každé změně v nastavení stikněte tlačítko .sim/rm/rychly_navod/jak_na_to/nastaveni_pulzu.txt · Poslední úprava: 2014/03/04 15:28 autor: ondra

Nástroje pro stránku