Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:rm:web_zarizeni:vstupy_a_mereni

Vstupy a měření


Vstupte v SM2-RM do menu Nastavení systému/Vstupy a měření

Vstup 1, Vstup 2, Vstup 3

Funkce
Přiřaďte k danému vstupu jeho funkci.

Pokud nastavíte vstup na hodnotu Čítač, bude počítat přicházející pulzy.

Počet načtených pulzů lze vymazat změnou korekce energie, změnou funkce vstupu (Čítač, Neaktivní) nebo stlačením a podržením tlačítka reset (po dobu cca 4 sec), které se nachází na víčku krabičky pod diodou Status (ke stisknutí tlačítka je možné použít např. kancelářskou sponku).

Pokud nastavíte vstup na hodnotu Vstup, uvidíte na stránce „Přehled“ hodnoty 0 nebo 1 (vstup spojen / rozpojen).

V případě, že ke vstupu není připojeno žádné zařízení, zvolte Neaktivní.

Název
Vstup je možné libovolně pojmenovat (např. elektroměr, plynoměr, dveřní senzor, apod.)

Typ čítače
Vyberte měřič impulsů v závislosti na měřeném médiu (elektřina, plyn, voda).

Pokud je měřeným médiem elekřina, zvolte zda jde o čítač dodávané nebo spotřebovávané energie.

Počet pulzů na 1 (kWh, m³)
Zadejte počet pulsů na jednu jednotku (kWh, m³), které generuje Váš měřič na výstupu S0. Tuto informaci zjistíte ze štítku na čítači nebo z dokumentace k čítači. V případě zadání chybné hodnoty bude SM2-RM zobrazovat špatné údaje o výrobě nebo spotřebě.

Je podstatné, aby elektroměr měl S0 impulzní výstup nakonfigurovaný pro dodávku.

Z výroby je v zařízení nastaveno čítání pulzů z elektroměru a hodnota 1000 pulzů na 1 kWh. Změňte tuto hodnotu, pokud Váš elektroměr dává jiný počet pulzů.


Počet impulzů na 1 kWh se obvykle pohybuje v rozmezí 250-1000 imp/1kWh. Pokud jsou na Vašem elektroměru 2 údaje s hodnotou o počtu impulzů, hodnota pro S0 výstup je zpravidla ta nižší.
Vyšší hodnota udává počet bliknutí světelné diody na elektroměru.


Je-li třeba nastavit jiný počet pulzů na 1 kWh než 1000, záleží, jde-li o přímé nebo nepřímé měření:

1. Přímé měření

Ze štítku na elektroměru nebo z dokumentace k elektroměru zjistěte kolik pulzů na jednu kWh generuje Váš elektroměr na výstupu S0 a toto číslo vyplňte v SM2-RM do políčka Počet pulzů na 1 kWh.

2. Nepřímé měření

Ze štítku na elektroměru nebo z dokumentace k elektroměru zjistěte kolik pulsů na jednu kWh generuje Váš elektroměr na výstupu S0 a toto číslo použijete dále pro výpočet viz příklad uvedený níže.

Příklad: Pokud je na elektroměru uvedeno, že na 1 kWh připadá např. 10000 impulsů.

Podívejte se na transformátor nepřímého měření el. energie, který je připojen k elektroměru (ke každé fázi 1 transformátor), měl by na něm být uveden poměr (např. 150A/5A). Výsledek tohoto poměru (v tomto případě číslo 30) se dosadí do vzorce např. 10000/30. Celý vzorec v této podobě (tedy 10000/30) vyplňte v SM2-RM do políčka Počet pulzů na 1 kWh


Korekce měřiče
Pole slouží pro prvotní nastavení SM2-RM s měřičem pulzů. Zadejte aktuální hodnotu kWh nebo m³, které zobrazuje Váš měřič.

Instalovaný výkon [kWp]
Pokud zařízení slouží k vyčítání elektrické energie vyrobené Vaší elektrárnou, vyplňte parametr instalovaný výkon.


Ukázka jiné varianty volby funkce vstupu:

sim/rm/web_zarizeni/vstupy_a_mereni.txt · Poslední úprava: 2014/09/02 08:50 autor: dusan

Nástroje pro stránku