Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:rm:web_zarizeni:sit_a_cas

Podmenu síť a čas


Toto podmenu slouží k nastavení sítě, času a komunikace s nadřazeným Portálem.


Nastavení sítě

Adresa IP
Zadejte adresu IP z rozsahu sítě, do které je připojena jednotka Solar Monitor.

Maska sítě
Zadejte masku sítě, která odpovídá síti, do které je připojena jednotka Solar Monitor.

Výchozí brána
Zadejte adresu prvku v místní síti, který je výchozí bránou do ostatních sítí. V domácích sítích je to většinou ADSL modem nebo různé typy routerů (například WiFi router). Bez nastavení výchozí brány nebude mít jednotka přístup k internetu (nebudou funkční služby Čas z Internetu a Odesílání na Portál).

Primární DNS, Sekundární DNS
Jedná se o servery poskytující překlad doménových názvů na adresy IP. Bez jejich zadání nebude mít pravděpodobně jednotka přístup k internetu. Správná nastavení Vám sdělí správce sítě nebo Váš poskytovatel internetu.

HTTP Port
Výchozí nastavení: 80. Zde je možno změnit port na kterém jednotka Solar Monitor přijímá příchozí klienty webového rozhraní. V případě, že nastavíte jiný port, budete jej muset uvádět do pole Adresa ve Vašem prohlížeči (např. 192.168.1.99:81).

DHCP Klient
Režim DHCP klient umožňuje jednotce získat kompletní IP konfiguraci (tedy IP adresu, masku sítě, výchozí bránu, primární DNS, sekundární DNS) ze serveru DHCP v dané síti. Podmínkou samozřejmě je přítomnost takového serveru ve Vaší síti. Službu DHCP server v sobě integruje většina současných ADSL modemů a WiFi routerů, takže v domácích sítích lze zpravidla tuto funkci využít.

Pokud se Vám jednotka při zapnutí DHCP klienta „ztratí“ na síti, použijte pro její vyhledání utilitu ETool, která je ke stažení zde

Odesílání na Portál

Povolit odesílání
Tuto volbu povolte, pokud máte přístup k Portálu. Od této chvíle začne jednotka s nastavenou periodou odesílat data na Portál.

Adresa Portálu
Zadejte IP adresu nebo název Portálu, ke kterému se má jednotka Solar Monitor připojit (např. portal.solarmonitor.cz).

Cesta ke službě
Zadejte přesné umístění služby SOAP, která příjímá data na Portálu. Tuto informaci získáte od provozovatele nebo správce Portálu.

Vzdálený port
Zadejte port, na kterém naslouchá služba SOAP na Portálu.

Perioda odesílání
Zadejte prodlevu mezi odesílanými zprávami s daty na Portál.

Test odesílání na portál

Po stisku tlačítka se odešle testovací zpráva na Portál a zobrazí se stav doručování. Testovací paket neobsahuje střídače.

Čas z internetu

SNTP Server
Zadejte adresu časového serveru v internetu. Výchozí: time.nist.gov.

Časové pásmo
Vyberte Vaše časové pásmo.

Datum a čas

Aktuální datum
Zadejte / zkontrolujte správné datum. Tato položka je automaticky aktualizována z SNTP serveru v internetu.

Aktuální čas
Zadejte / zkontrolujte správný čas. Tato položka je automaticky aktualizována z SNTP serveru v internetu. Tlačítkem „Synchronizovat čas se serverem“ se načte přesný čas.

sim/rm/web_zarizeni/sit_a_cas.txt · Poslední úprava: 2020/01/15 10:14 autor: ondra

Nástroje pro stránku