Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:rm:web_zarizeni:prehled_vyroby

Přehled


Přehled výroby slouží k získání informací z čítačů a informací o stavech vstupů.Informace z čítačů
Pole zobrazuje dnešní a celkovou výrobu (spotřebu). Jednotky jsou zobrazené v závislosti na typu vybraného čítače (elektroměr, plynoměr, vodoměr) v kWh nebo m³.

Stavy vstupů
Každý vstup má dva stavy: Spojen nebo Rozpojen. Tyto vstupy lze použít pro připojení libovolného zařízení s kontaktní signalizací stavu - například bleskojistka, čidlo pohybu, dveřní senzor, optická závora nebo výstup ze zabezpečovacího zařízení.

Rozlišovací schopnost vstupů je 100 milisekund. Pokud je některý ze vstupů v alarmovém stavu (než je jeho povolená hodnota), je barevně zvýrazněn:Ukázka varianty v případě, že jsou na vstupech 3 čítače.

sim/rm/web_zarizeni/prehled_vyroby.txt · Poslední úprava: 2014/09/10 13:19 autor: ondra