Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:rm:aplikace:bezpecnostni_upozorneni

Bezpečnostní upozornění


Před tím, než uvedete zařízení do provozu, si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny obsažené v tomto návodu. Zařízení odpovídá požadavkům norem platných v ČR, je provozně odzkoušeno a je dodáváno v provozuschopném stavu. Pro udržení zařízení v tomto stavu je nutno řídit se dále uvedenými požadavky na bezpečnost provozu a údržbu zařízení.

Zařízení nesmí být nadále používáno zejména pokud:

  1. Je viditelně poškozeno
  2. Řádně nepracuje
  3. Uvnitř zařízení jsou uvolněné díly
  4. Bylo vystaveno déletrvající vlhkosti nebo zmoklo
  5. Bylo nekvalifikovaně opravováno neautorizovanou osobou
  6. Napájecí zdroj nebo jeho přívodní kabel je viditelně poškozen

Výrobce za zařízení odpovídá pouze v případě, že je napájeno dodaným nebo odsouhlaseným napájecím zdrojem.

Upozornění:
Pro instalaci systému Solar Monitor jsou potřeba speciální nástroje, například krimpovací kleště pro osazování konektoru RJ45.

sim/rm/aplikace/bezpecnostni_upozorneni.txt · Poslední úprava: 2014/08/29 12:35 autor: ondra

Nástroje pro stránku