Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:manual:rychly_navod:konfigurace:prehled

8. krok - Přehled


Zde vidíte rekapitulaci toho, jak chcete, aby bylo zařízení nakonfigurováno.
Pro dokončení konfigurace klikněte vpravo dole na tlačítko Dokončit.

Můžete se také vrátit na jakýkoliv předchozí krok zpět a nastavení ještě před dokončením konfigurace změnit.
Poté přejděte v průvodci opět na konec na Přehled a klikněte vpravo dole na tlačítko Dokončit.


Po kliknutí na tlačítko Dokončit vyčkejte než se provede konfigurace Solar Monitoru. Délka konfigurace závisí na tom, zda jsou detekována nějaká připojená zařízení (střídače, senzory, apod.).


Nyní máte zařízení nakonfigurováno. Zobrazí se hlavní přehledová stránka Solar Monitoru.

Pro detailnější nastavení a podrobnější popis modulu přejděte do této části návodu (kapitola 2 a dále).

sim/manual/rychly_navod/konfigurace/prehled.txt · Poslední úprava: 2018/08/31 14:10 autor: ondra

Nástroje pro stránku