Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


sim:manual:rychly_navod:konfigurace:nastaveni_pulzu

4. krok - Nastavení čítačů


Pokud nemáte k Solar Monitoru připojený žádný čítač (elektroměr, plynoměr, vodoměr, střídač, tracker, baterii nebo jiné měřidlo), přejděte na Další >>


Aby bylo možné vybraný vstup nastavit, nejprve je nutné ho povolit.

Dále zvolte o jaký čítač se jedná.


Detailnější informace o nastavení najdete v kapitole Vstupy a čítače.

Kliknutím vpravo na šipku Další přejděte na další krok.

sim/manual/rychly_navod/konfigurace/nastaveni_pulzu.txt · Poslední úprava: 2019/03/11 14:46 autor: ondra

Nástroje pro stránku